Metsäkonealan työssäoppimisen palautteenantoa kehitetään

24.5.2024

Metsäkoneenkuljettajan työssä tarvittavista taidoista monet opitaan parhaiten käytännön työtehtävissä. Työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä ammatillisen kehittymisen kannalta. Onnistuneeseen työssäoppimisjaksoon kuuluu oikean sisältöinen ja oikea-aikainen palaute, jonka edellytyksiä parannetaan Tapion vetämässä yhteistyöhankkeessa.

Vain noin puolet vastavalmistuneista metsäkoneenkuljettajista päätyy alan töihin valmistumisen jälkeen. Työssäoppimisjaksoja kehittämällä voidaan edistää valmistuvien metsäkoneenkuljettajien työllistymistä ja alalla pysymistä.

Tapion koordinoimassa yhteistyöhankkeessa kehitetään työkaluja ja suosituksia palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen työssäoppimisjaksojen aikana koneyrityksissä. Tavoitteena on oikea-aikaisen ja hyödyllisen palautteen avulla edistää opiskelijoiden oppimista ja sitoutumista alaan. Hanke on jatkoa vuonna 2019 kehitetylle työssäoppimisen tarkistuslistalle.

Metsäkoneenkuljettajan työn vaatimustaso on korkea. Työssä tulee osata huomioida samanaikaisesti asiakkaan toiveet, työnantajan ohjeet ja tavoitteet sekä lait ja sertifikaatit.

Työn vaativuutta on lisännyt esimerkiksi hakkuutapojen monipuolistuminen. Metsäkoneenkuljettajan työn jälki määrittelee paljon myös vesistöjen ja metsäluonnon monimuotoisuuden tilan kehittymistä.

”On tärkeää varmistaa, että työssäoppimisjaksoilla opiskelija saa riittävästi tukea ja palautetta kehittyäkseen työn kaikilla osa-alueilla”, kommentoi hankkeen projektipäällikkö Reetta Pilhjerta Tapiosta.

Hankkeessa osallistetaan oppilaitoksia, opiskelijoita sekä koneyrittäjiä. Hankkeessa tuotettavat materiaalit on tarkoitettu oppilaitoksille ja metsäkoneyrityksille vapaasti hyödynnettäviksi.

Pitovoimainen harjoittelu metsäkoneyrityksessä – taitoja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen työssäoppimisen aikana -hanketta toteuttavat Tapio, Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu, Koneyrittäjät ry ja Metsäkoulutus ry.

Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja

  • Reetta Pilhjerta
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6085

Logot: Metsämiesten Säätiö - Tapio - Tredu - Koneyrittäjät - Metsäkoulutus ry