Metsäkoneenkuljettajakoulutukseen sisältyy harjoittelujaksoja, joiden aikana opitaan ammatillisen kehityksen kannalta tärkeitä taitoja. On tärkeää, että harjoittelun aikana opiskelijalla on aikaa ja tilaa kehittyä, ja että opiskelija saa työstään oikeanlaista palautetta. Tapion, Tredun, Koneyrittäjät ry:n ja Metsäkoulutus ry:n yhteisessä hankkeessa parannetaan valmiuksia palautteen antoon ja vastaanottamiseen.

Tällä hetkellä vastavalmistuneista metsäkoneenkuljettajista vain noin puolet pysyy alan töissä. Metsäkoneenkuljettajalta vaaditaan vastuullisuutta, laajaa osaamista sekä kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnista – eli taitoja, joita voi opetella työssäoppimisjaksojen aikana. Pitovoimainen harjoittelu metsäkoneyrityksessä -hanke auttaa tulevia metsäkoneenkuljettajia kehittymään työssään toivottuun suuntaan. Hankkeen tavoitteena on rakentaa edellytyksiä siihen, että metsäkoneenkuljettajaksi opiskelevat sitoutuvat entistä paremmin tulevaan ammattiinsa ja valmistuttuaan työllistyvät ja pysyvät alalla.

Hankkeessa selvitetään opiskelijoiden, opettajien ja metsäkoneyrittäjien käsityksiä hyödyllisestä ja oikea-aikaisesta palautteesta. Hankkeessa päivitetään työssäoppimisen tarkistuslista, joka on laadittu vuonna 2019. Tarkistuslistan ympärille kootaan apukeinoja listan hyödyntämiseen sekä suosituksia palautteen antoon ja vastaanottamiseen työssäoppimisen aikana. Hankkeen tulokset tulevat kaikkien metsäkoneenkuljettajakoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä metsäkoneyritysten vapaaseen käyttöön.

Yhteistyökumppanit ja rahoittaja

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tapion, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Koneyrittäjät ry:n ja Metsäkoulutus ry:n kanssa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Reetta Pilhjerta Tapiosta. Tredussa hankkeesta vastaavat Mari Nieminen ja Tuomo Kivimäki, Koneyrittäjät ry:ssä Juha Saarivuori ja Metsäkoulutus ry:ssä Ville Manner.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Logot: Metsämiesten Säätiö - Tapio - Tredu - Koneyrittäjät - Metsäkoulutus ry

Lisätietoja

  • Reetta Pilhjerta
  • Metsänhoidon asiantuntija
  • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6085