Metsäkulttuurista näkökulmaa halutaan vahvistaa metsäpolitiikassa

19.3.2018

19.3.2018

Maa- ja metsätalousministeriön kokoama metsäkulttuurityöryhmä ehdottaa metsäkulttuurisen näkökulman vahvistamista Kansallisessa metsästrategiassa. Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, ja siksi ne herättävät voimakastakin julkista keskustelua. Kun puhutaan metsäkulttuurista, on kyse metsiin liittyvästä elävästä, aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurista. Metsäkulttuuri tuleekin nähdä prosessina, joka elää ajassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

– Työryhmätyöskentelyn aikana tuli selväksi, että näkemys metsäkulttuurista oli jo kehittynyt siitä, mitä metsästrategiaan kirjoitettiin muutama vuosi sitten. Olennaista oli löytää priorisoidut toimenpiteet nimenomaan metsäkulttuurisen näkökulman edistämiseksi, valottaa erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Metsäkulttuurinen näkökulma antaa mahdollisuuksia sovittaa yhteen metsille asetettuja monenlaisia tavoitteita ja lisätä sitä kautta suomalaisten ymmärrystä ja mahdollisuutta moniarvoiseen keskusteluun metsistä, kertoo kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski Suomen Metsämuseo Lustosta.

Viittä toimenpidettä ehdotetaan toteutukseen

Metsäkulttuurityöryhmän ehdottamilla toimenpiteillä parannetaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten metsäkulttuurista lukutaitoa sekä rohkaistaan kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia kokemaan ja tallentamaan metsäkulttuuria.

Ehdotetuilla toimenpiteillä vahvistetaan metsäkulttuurista näkökulmaa Kansallisessa metsästrategiassa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä metsä- ja luontoalan koulutuksessa. Lisäksi tarvitaan kulttuurisen kestävyyden käsite ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalle suhteessa metsiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimi erityisasiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä. Kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski ja näyttelypäällikkö Reetta Karhunkorva Suomen Metsämuseo Lustosta määrittelivät metsäkulttuurisen näkökulman.

Työryhmätyöskentelyn tulokset on julkaistu Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan -raporttina Tapion julkaisuna.

Lisätietoja:
Katja Matveinen, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö, katja.matveinen(at)mmm.fi, p. 029 516 2287
Leena Paaskoski, kokoelmapäällikkö , Suomen Metsämuseo Lusto, leena.paaskoski(at)lusto.fi, p. 050 3669552
Airi Matila, metsäasiantuntija, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, p. 040 779 2258