Tapion raportti nro 25

Metsäkulttuurinen näkökulma Kansalliseen metsästrategiaan

Metsäkulttuurinen näkökulma edistää ihmisten välistä metsiin liittyvää vuorovaikutusta sekä luo ymmärrystä ihmisen ja metsän välisistä suhteista ja ihmisen metsiin liittämistä arvoista. Metsäkulttuurisen näkökulman keskiössä on ihminen toimijana.

Maa- ja metsätalousministeriön kokoama metsäkulttuurityöryhmä ehdottaa metsäkulttuurisen näkökulman vahvistamista. Se nostaa tärkeitä ja kannatettavia toimenpiteitä kehittämisen kohteiksi. Niiden toteutuessa saadaan merkittäviä kansallisia hyötyjä kestävän metsätalouden ja biotalouden vahvistamiseen.

Julkaisu sopii kaikille metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittamisesta tai metsäkulttuurista kiinnostuneille.

Tässä julkaisussa esitellään poliittisia linjauksia ja lähtökohtia metsäkulttuurisen näkökulman huomioonottamiseksi. Niihin on hyvä perehtyä valtion, kuntien, metsäalan ja kulttuurialan organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden, joiden tehtäviin kuuluu metsiin liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen tai kestävän metsätalouden tarkastelu joko metsien tai kulttuurin näkökulmasta.

Julkaisussa tehdään tunnetuksi metsäkulttuurista näkökulmaa, jonka ovat laatineet Suomen Metsämuseo Luston asiantuntijat. Metsäkulttuurinen näkökulma tuo uutta lisäarvoa metsäalan toimijoille, sekä osaamista työhön ja vuorovaikutukseen. Julkaisussa on myös Luston laatima tiivis kooste metsäkulttuurin sanastosta.

Maa- ja metsätalousministeriön kokoama metsäkulttuurityöryhmä ehdotti helmikuussa 2018 metsäkulttuurisen näkökulman vahvistamista Kansallisessa metsästrategiassa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä metsä- ja luontoalan koulutuksessa. Ehdotetuilla toimenpiteillä parannetaan metsänomistajien ja metsäammattilaisten metsäkulttuurista lukutaitoa sekä rohkaistaan kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia kokemaan ja tallentamaan metsäkulttuuria. Lisäksi tarvitaan kulttuurisen kestävyyden käsite ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden rinnalle suhteessa metsiin.

Tämä raportti esittelee metsäkulttuurityöryhmän työskentelyn tulokset. Lisäksi esitellään toimenpiteiden hyötyjä ja toteutusmahdollisuuksia.

Lataa Metsäkulttuurinen näkökulma Kansalliseen metsästrategiaan tästä (pdf)

Metsäkulttuurinen näkökulma Kansalliseen metsästrategiaan

Matila, A., Paaskoski, L., Karhunkorva, R., Arnkil, N. & Matveinen, K. 2018. Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan. Tapion raportteja nro 25.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-61-3