Metsänhoidon suositusten järjestelmää kehitetään seuraavan kahden vuoden aikana

3.5.2022

Metsänhoidon suositusten sähköinen järjestelmä mahdollistaa uudet tavat käyttää ja ylläpitää suositustietoa. Projekti kannustaa metsäalan toimijoita integroimaan aina ajantasaisen suositustiedon osaksi omia sähköisiä asiakaspalveluitaan ja sisäisiä tietojärjestelmiään. 2.0-jatkokehityshankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta rajapintapalvelu olisi mahdollisimman monipuolinen ja helppokäyttöinen.

Projektissa kehitetään järjestelmän kaikkia kolmea komponenttia: sisällönhallintajärjestelmää (CMS), rajapintapalvelua (API) ja WEB UI -palvelua, eli verkkosivuja. Kevään aikana valitaan Tapion alihankkija järjestelmän kehitykseen.

Kehitystyön tueksi järjestetään työpajoja metsäalan toimijoille ja palvelukehittäjille. Työpajoissa varmistetaan, että työ voi tuottaa käytännön tarpeiden mukaisia ratkaisuja ja palvelun tekniikan käyttökokemus paranee. Ensimmäinen työpaja on 6.5.2022 ja siihen voivat ilmoittautua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Kehitystyön tavoitteena on selkeyttää suositusten rakennetta, mikä parantaa suositusten löydettävyyttä ja hakutuloksia. Metsänhoidon suosituksia ollaan uudistamassa siten, että metsänomistaja löytää niistä entistä selkeämmin omien tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Järjestelmää kehitetään tukemaan tätä rakennetta.

Rajapinnan hakumahdollisuudet laajentuvat koko metsätietostandardikoodiston ja standardin mukaisiin sanomiin. Hakumahdollisuuksien laajentaminen mahdollistaa haut metsävaratiedon sisällön (kuvio- tai hilatiedon) perusteella. Rajapintaa kehitetään niin, että erilaisilla hakukriteereillä voidaan hakea kaikki hakuehdot täyttävät suositusten sisällöt. Tällöin haun tuloksena voi olla erilaisia vaihtoehtoisia suosituksia kohteille.

Projektin kesto on 1.1.2022 – 31.12.2023 ja sen on tilannut Tapiolta maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämästä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää toimenpidekokonaisuudesta täällä.

 

Metsänhoidon suositukset -järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä (CMS) ja rajapinnoista sekä tietoa hyödyntävistä järjestelmistä ja verkkosivuista, kuten www.metsanhoidonsuositukset.fi-palvelusta. Ajantasaista suositustietoa esitetään myös monissa muissa metsäalan tietopalveluissa.

Lue lisää digitaalisista metsänhoidon suosituksista projektin esittelysivulta.

Lisätietoja

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.5. klo 12–13.30 järjestettävään työpajaan.

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004