Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektin aikana (2019 – 21) valmistui sähköinen palvelu, jonka avulla metsänhoidon suositusten käyttö helpottui. Suositukset ovat nyt saatavilla avoimena datana rajapintapalvelun kautta kaikkiin metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin suomeksi ja ruotsiksi. Hankkeessa rakennettu verkkopalvelu metsanhoidonsuositukset.fi on yksi rajapintapalvelun käyttöesimerkeistä. Uusi väline mullistaa tiedon käyttömahdollisuudet niin maastossa kuin toimistossa. Rajapintaa hyödyntävät jo useat metsätietopalvelut, kuten metsään.fi. Jatkokehitysprojektissa 2022 – 23 keskityttiin rajapinnan ja tiedon esittämisrakenteen kehittämiseen. Työn tuloksena metsänhoidon suosituksia voidaan käyttää ja jakaa entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin. 2024 palvelu on siirtynyt normaaliin ylläpitoon.

Logo metsänhoidon suositukset.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -järjestelmä mahdollistaa uudet tavat käyttää ja ylläpitää suositustietoa.  Projekti kannustaa metsäalan toimijoita integroimaan aina ajantasaisen suositustiedon osaksi omia sähköisiä asiakaspalveluitaan ja sisäisiä tietojärjestelmiään. Hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta rajapintapalvelu olisi mahdollisimman monipuolinen ja helppokäyttöinen.

Uutiskirje

Tilaa sähköpostiisi metsänhoidon suositusten uutiskirje. Saat vinkkejä ja tietoa suositusten hyödyntämiseksi metsäalan sähköisissä palveluissa. Kirje sopii myös yleisesti metsänhoidon suosituksista kiinnostuneille. Uutiskirjeen tilaus.

Metsänhoidon suositukset -järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä (CMS) ja rajapinnoista sekä tietoa hyödyntävistä järjestelmistä ja verkkosivuista, kuten www.metsanhoidonsuositukset.fi-palvelusta. Ajantasaista suositustietoa esitetään myös monissa muissa metsäalan tietopalveluissa.

Verkkopalvelu ja rajapintapalvelu

”MHS-digi”-järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä, rajapinnoista sekä web-käyttöliittymästä.

 • Sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS) on palvelu, jossa suositustieto ylläpidetään. Kaikki suositustieto on tallennettu sisällönhallintajärjestelmään suomeksi ja ruotsiksi määrätyssä tietorakenteessa. Järjestelmä sisältää myös kaikki suosituksissa käytetyt kuvat ja taulukot.
 • Rajapintapalvelun (Application Programming Interface, API) avulla suositustiedon voi hakea järjestelmästä sähköisesti. Rajapintapalveluita on kaksi, RestAPI ja GraphQL API.
 • Web-käyttöliittymä, eli nettisivut, toimivat suositustiedon esityskerroksena, osoitteessa metsanhoidonsuositukset.fi. Rajapinnan käytössä on avuksi, kun sisällönhallintajärjestelmän data on nähtävissä web-käyttöliittymän kautta.

Hankkeen aikataulu

 • MHS-digin ylläpitohanke 2024 on koko vuoden pituinen. Sillä varmistetaan palvelun jatkuva käytettävyys ja pienet parannukset sekä palvelut rajapinnan hyödyntämiseen.
 • MHS-digin valmistumisen jälkeisen kehittämisprojektin kesto oli 1.1.2022 – 31.12.2023.

Tulokset 2023

Tavoitteena oli uudistukset, jotka parantavat palvelun käytettävyyttä ja rakennetta. Merkittävimmät uudistukset ovat rajapintapalvelun uusi versio sekä uusi harvennusmallikirjasto ja sen käyttöliittymä. Näkyvin uudistus on verkkopalvelun uusi etusivu, joka ohjaa paremmin käyttäjää. Rajapinnan hakumahdollisuudet laajentuvat metsätietostandardikoodistossa. Rajapintaa kehitetään niin, että suositusten sisältöä saa käyttöön täsmällisemmin erilaisilla hakukriteereillä. Haku voi tuottaa tuloksena vaihtoehtoisia metsänhoidon suosituksia kohteille.

 • Julkaistiin alusta uusille harvennusmalleille ja palvelun käyttöliittymä ennen kesää. Prototyypin kehittämiseen osallistui myös suositusten käyttäjäyhteisö
 • Kehitettiin ja julkaistiin uusi rajapintapalvelu
 • Järjestettiin työpajat metsäalan palvelukehittäjille, erityisesti harvennusmallien ja uuden rajapinnan käyttöönotoista
 • Uudistettiin verkkopalvelun etusivu
 • Lisättiin palveluun pyöreän pöydän toivoma Metsänhoidon suositusten sanasto -toiminnallisuus
 • Tehtiin tiivistä yhteistyötä mm. Metsään.fi-järjestelmäkehittäjien ja metsätietostandardien valmisteluryhmän kanssa
 • Toimitettiin uutiskirjeitä metsäalan palvelukehittäjille ja viestittiin aktiivisesti yhdessä metsänhoidon suositusten kehittämisprojektien kanssa.

Tulokset 2022

 • Järjestelmän toimittaja kilpailutettiin; kilpailutuksen voitti Wunder Finland Oy
 • Järjestelmään lisättiin uusi sisältökokonaisuus: Metsätilan hoito. Tähän osioon siirrettiin metsänomistajan strategista päätöksentekoa tukevat ja metsänhoidon perusteita esittelevät artikkelit.
 • Metsänhoidon toimenpiteiden Päätöksenteko-välilehdelle lisättiin sisältötyypit, jotka auttavat hahmottamaan työlajin vaikutukset talouteen, luontoon, virkistyskäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään
 • Kehitettiin julkaisuvalmiiksi uusi toimenpiteiden valinnat -osio
 • Tehtiin lukuisia pieniä parannuksia palveluun ja aloitettiin uuden rajapinnan valmistelu sekä harvennusmallien teknisen toteutuksen suunnittelu
 • Järjestettiin työpajoja metsäpalveluiden kehittäjille ja viestittiin aktiivisesti. Verkkopalvelun käyttömäärä lisääntyi merkittävästi.
Päätöksenteko-osion kuvakkeet: talous, luonto (luonnon monimuotoisuus ja vesien laatu), virkistyskäyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä.

Hankkeen ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet:
Niina Riissanen, MMM, puheenjohtaja
Tapio Räsänen, Metsäteho
Kalle Karttunen, MTK
Pasi Nyman, Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy
Tapani Hämäläinen, Suomen Metsäkeskus
Janne Uuttera, UPM
Olli Leino, Metsä Group
Olli Äijälä, Tapio

Tausta

Tapio vei metsänhoidon suositukset digitaaliseen järjestelmään MMM:n rahoituksella vuosien 2019-21 aikana. Vuonna 2021 suositukset julkaistiin ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan myös ruotsiksi. Kehittämistyön laukaisi tarve suositusten tehokkaammasta ja digitaalisesta jakelutavasta, jonka myötä tiedon päivitettävyys ja ajantasaisuus nousevat uudelle tasolle. Tämän kehittämistyön avulla metsänhoidon suositukset ovat aina ajantasaiset ja laajasti eri tietojärjestelmien ja sovellusten käytettävissä rajapinnan avulla sekä www.metsanhoidonsuositukset.fi -sivuston kautta selaimella tai mobiililaitteella. Järjestelmän avulla metsänhoidon suositukset ovat osa reaaliaikaista päätöksentekoa.

www.metsanhoidonsuositukset.fi

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

Lisätietoa hankkeesta ja rajapintapalvelun hyödyntämisestä

 • Petri Latva-Käyrä
 • Metsätiedon kehittämispäällikkö
 • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6058