Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeessa valmistui syksyllä 2020 sähköinen palvelu, jonka avulla suositustiedon käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Kehittämistä jatketaan 2021. Metsänhoidon suositukset ovat nyt saatavilla rajapintapalvelun kautta kaikkiin metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin sekä nettisivujen kautta kaikille suosituksista kiinnostuneille. Tämä uudistaa tiedon käyttömahdollisuudet niin maastossa kuin toimistossa.

Logo metsänhoidon suositukset.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -järjestelmä mahdollistaa uudet sähköiset tavat käyttää ja ylläpitää suositustietoa.  Hankkeen myötä metsänhoidon suositukset ovat aikaan ja paikkaan sitomattomia ja aina ajantasaisia. Ne ovat kytkettävissä rajapintapalvelun kautta metsäalan eri järjestelmiin ja luettavissa nettisivuston kautta. Selainkäyttöinen palvelu sisältää monipuolisia hakutoimintoja. Avointa dataa sisältävä järjestelmä innostaa kehittämään uusia tapoja hyödyntää tietoa hyvästä metsänhoidosta, mikä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kuva järjestelmästä
Järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä (CMS), rajapinnoista (REST ja GraphQL) sekä Web-käyttöliittymästä.

Verkkopalvelu ja rajapintapalvelu

Uusi verkkopalvelu: www.metsanhoidonsuositukset.fi

23.9.2021 avattu verkkopalvelu ruotsiksi www.rekommendationerforskogsvard.fi

Lisätietoa kehittäjille

Järjestelmän rajapintapalvelu: api.metsanhoidonsuositukset.fi

Hankkeen aikataulu

Hankkeen kesto on 1.1.2019-31.12.2021 ja sen on tilannut Tapiolta maa- ja metsätalousministeriö. Kevään 2020 aikana kehitettiin käyttöympäristöä, johon kuuluu sisällönhallintajärjestelmä ja rajapinnat sekä vietiin palveluun suomenkieliset metsänhoidon suositukset. Selaimella käytettävän palvelun betaversio avautui keväällä 2020. Järjestelmä julkaistiin käyttöön 23.9.2020.

Kehittäminen 2021

2021 kehitystyötä jatketaan käyttökokemusten perusteella ja palvelun kaikilla osa-alueilla.

 • Palveluun viedään ruotsinkieliset metsänhoidon suositukset – Rekommendationer för skogsvård – ja verkkosivusto www.rekommendationerforskogsvard.fi julkaistaan 23.9.2021.
 • Verkkopalvelu saa uutta ilmettä ja hakutoiminnallisuuksia parannetaan. Suositukset esitellään aiheittain koostettuina.
 • Rajapinnan hakuominaisuuksia laajennetaan. Jatkossa rajapintapalvelusta voidaan hakea suositustietoa laajasti metsätietostandardikoodistoja käyttäen, myös yksittäisiä lukuarvoja.
 • Metsänhoidon suositusten laadintaan ja ylläpitoon osallistuville rakennetaan kommentointityövälineet ja niiden käyttö koulutetaan.

2022 palvelu siirtyy normaaliin pienkehitykseen ja ylläpitoon.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeen ohjausryhmä

Niina Riissanen, MMM, puheenjohtaja
Jarmo Hämäläinen, Metsäteho
Lea Jylhä, MTK
Mikko Eskola, Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy
Tapani Hämäläinen, Suomen Metsäkeskus
Olli Äijälä, Tapio

Tausta

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoidon suosituksiin kootaan parhaat metsänhoidon keinot ja toimintamallit yhdessä metsä- ja ympäristöalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja tiedon käyttäjien kanssa. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen mukaan (Koistinen ym. 2017) 95 % vastaajista toteaa metsänhoidon suositusten vaikuttavan paljon tai jonkin verran metsänhoitoon. Selvityksen mukaan suositusten käytettävyyttä tulisi sujuvoittaa ja suositukset tulisi olla ajantasaisina saatavilla osana metsäalan sähköisiä palveluita ja työkaluja. Tapiossa tehdyn toimijahaastattelun (Kontinen 2017) perusteella metsänhoidon suositusten digitalisoinnille on ollut selkeä tarve. Metsänhoidon suositukset on osa kansallisen metsästrategian toteutusta.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen@tapio.fi
Metsätietoasiantuntija Henry Schneider, puh. 040 160 8564, henry.schneider@tapio.fi

www.metsanhoidonsuositukset.fi

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

 

 • Kati Kontinen
 • Johtava asiantuntija
 • kati.kontinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6003
 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004