Digitaaliset metsänhoidon suositukset -projektin aikana (2019 – 21) valmistui sähköinen palvelu, jonka avulla metsänhoidon suositusten käyttö helpottui. Suositukset ovat nyt saatavilla avoimena datana rajapintapalvelun kautta kaikkiin metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin suomeksi ja ruotsiksi. Hankkeessa rakennettu verkkopalvelu metsanhoidonsuositukset.fi on yksi rajapintapalvelun käyttöesimerkeistä. Uusi väline mullistaa tiedon käyttömahdollisuudet niin maastossa kuin toimistossa. Rajapintaa hyödyntävät jo useat metsätietopalvelut, kuten metsään.fi. Jatkokehitysprojektissa 2022 – 23 keskitytään rajapinnan ja tiedon esittämisrakenteen kehittämiseen. Työn tuloksena metsänhoidon suosituksia voidaan käyttää ja jakaa entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin.  

Logo metsänhoidon suositukset.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -järjestelmä mahdollistaa uudet tavat käyttää ja ylläpitää suositustietoa.  Projekti kannustaa metsäalan toimijoita integroimaan aina ajantasaisen suositustiedon osaksi omia sähköisiä asiakaspalveluitaan ja sisäisiä tietojärjestelmiään. 2.0-jatkohankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa, jotta rajapintapalvelu olisi mahdollisimman monipuolinen ja helppokäyttöinen.

Uutiskirje

Tilaa sähköpostiisi metsänhoidon suositusten uutiskirje palvelukehittäjille. Saat vinkkejä ja tietoa suositusten hyödyntämiseksi metsäalan sähköisissä palveluissa. Kirje sopii myös yleisesti metsänhoidon suosituksista kiinnostuneille. Uutiskirjeen tilaus.

Metsänhoidon suositukset -järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä (CMS) ja rajapinnoista sekä tietoa hyödyntävistä järjestelmistä ja verkkosivuista, kuten www.metsanhoidonsuositukset.fi-palvelusta. Ajantasaista suositustietoa esitetään myös monissa muissa metsäalan tietopalveluissa.

Verkkopalvelu ja rajapintapalvelu

Hankkeessa kehitettävä ja ylläpidettävä järjestelmä koostuu kolmesta komponentista: sisällönhallintajärjestelmästä, rajapinnoista sekä web-käyttöliittymästä.

 • Sisällönhallintajärjestelmä (Content Management System, CMS) on palvelu, jossa suositustieto ylläpidetään. Järjestelmä sisältää kommentointityökalun, jonka avulla valmisteilla olevia suosituksia kommentoidaan ja jossa suositusten ohjausryhmä hyväksyy ne julkaistavaksi. Kaikki suositustieto on tallennettu sisällönhallintajärjestelmään suomeksi ja ruotsiksi määrätyssä tietorakenteessa. Järjestelmä sisältää myös kaikki suosituksissa käytetyt kuvat (noin 600 kpl) ja taulukot (noin 120 kpl).
 • Rajapintapalvelun (Application Programming Interface, API) avulla suositustiedon voi hakea järjestelmästä sähköisesti. Rajapintapalveluita on kaksi, RestAPI ja GraphQL API. Palvelu löytyy osoitteesta api.metsanhoidonsuositukset.fi ja Kehittäjille-sivulla on ohjeistusta palvelun käyttöön.
 • Web-käyttöliittymä, eli nettisivut, toimivat suositustiedon esityskerroksena, osoitteessa metsanhoidonsuositukset.fi. Rajapinnan käytössä on avuksi, kun sisällönhallintajärjestelmän data on nähtävissä web-käyttöliittymän kautta.

Hankkeen aikataulu

Projektin kesto on 1.1.2022 – 31.12.2023 ja sen on tilannut Tapiolta maa- ja metsätalousministeriö.

Kehittäminen 2022

Projekti käynnistyy järjestelmän kehitystyön kilpailutuksella, jossa kevään 2022 aikana valitaan Tapion alihankkija.

Projektissa kehitetään kaikkia kolmea komponenttia ketterän kehityksen menetelmällä: sisällönhallintajärjestelmää (CMS), rajapintapalvelua (API) ja WEB UI -palvelua. Kehitystyön tueksi järjestetään työpajoja toimijoille. Työpajoilla varmistetaan, että kehitystyössä saadaan aikaan toimijoiden tarpeiden mukaisia ratkaisuja ja parannetaan palvelua käyttökokemusten perusteella. Käyttäjäpalautetta hankkimalla varmistetaan WEB-käyttöliittymän kehittäminen siten, että palvelua on sujuva käyttää.

Tavoitteena on selkeyttää suositusten rakennetta, mikä parantaa suositusten löydettävyyttä ja hakutuloksia. Metsänhoidon suosituksia ollaan uudistamassa siten, että metsänomistaja löytää niistä entistä selkeämmin omien tavoitteidensa mukaisia ratkaisuja. Järjestelmää kehitetään tukemaan tätä rakennetta.

Kehitystyön tuloksena rajapinnan hakumahdollisuudet laajentuvat koko metsätietostandardikoodiston ja standardin mukaisiin sanomiin. Hakumahdollisuuksien laajentaminen mahdollistaa haut metsävaratiedon sisällön (kuvio- tai hilatiedon) perusteella. Rajapintaa kehitetään niin, että erilaisilla hakukriteereillä voidaan hakea kaikki hakuehdot täyttävät suositusten sisällöt. Tällöin haun tuloksena voi olla erilaisia vaihtoehtoisia suosituksia kohteille.

Hankkeen ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet:
Niina Riissanen, MMM, puheenjohtaja
Tapio Räsänen, Metsäteho
Kalle Karttunen, MTK
Pasi Nyman, Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy
Tapani Hämäläinen, Suomen Metsäkeskus
Janne Uuttera, UPM
Olli Leino, Metsä Group
Olli Äijälä, Tapio

Tausta

Tapio vei metsänhoidon suositukset digitaaliseen järjestelmään MMM:n rahoituksella vuosien 2019-21 aikana. Vuonna 2021 suositukset julkaistiin ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan myös ruotsiksi. Kehittämistyön laukaisi tarve suositusten tehokkaammasta ja digitaalisesta jakelutavasta, jonka myötä tiedon päivitettävyys ja ajantasaisuus nousevat uudelle tasolle. Tämän kehittämistyön avulla metsänhoidon suositukset ovat aina ajantasaiset ja laajasti eri tietojärjestelmien ja sovellusten käytettävissä rajapinnan avulla sekä www.metsanhoidonsuositukset.fi -sivuston kautta suoraan selaimella tai mobiililaitteella. Järjestelmän avulla metsänhoidon suositukset ovat osa reaaliaikaista päätöksentekoa.

www.metsanhoidonsuositukset.fi

 

Logot maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio

Lisätietoa hankkeesta ja rajapintapalvelun hyödyntämisestä

 • Kati Kontinen
 • Johtava asiantuntija
 • kati.kontinen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6003
 • Petri Latva-Käyrä
 • Metsätiedon kehittämispäällikkö
 • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6058