Metsien käytön ympäristövastuullisuudesta koottiin tutkimustietoa