Monimetsä-hankkeen koulutuskiertue käynnistyi

12.4.2018

Koulutuskiertue tarjoaa metsäammattilaisille tietoa ja keinoja talousmetsien luonnonhoitoon

Metsätalouden kestävyydestä täytyy huolehtia nykyistä paremmin, kun hakkuita ja puun käyttöä lisätään. Tästä vallitsee yhteisymmärrys koko metsäalalla. Metsäalan toimijoiden yhteinen Monimetsä-hanke järjestää tänä vuonna laajan koulutuskiertueen, jolla noin tuhat metsäammattilaista pääsee perehtymään talousmetsien luonnonhoidon keinoihin.

Luonnon monimuotoisuus tulisi turvata yhä useammalla metsänkäsittelyalueella. Valtakunnallinen Monimetsä-hanke on kehittänyt ja kokeillut toimintamalleja, jotka edistävät metsänhoidon suosituksissa kuvattujen luonnonhoitokeinojen käyttöä talousmetsissä. Nyt toimintamalleja ja suositusten mukaisia luonnonhoidon keinoja viedään käytäntöön poikkeuksellisen laajalla koulutuskiertueella.

“Pystymme kuluvan vuoden aikana tarjoamaan kouluttautumismahdollisuuden noin tuhannelle ammattilaiselle. Koulutuksia järjestetään yhteensä 22 eri puolilla Suomea”, kertoo Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Timo Vesanto Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänkäytön kestävyyden turvaaminen edellyttää metsäammattilaisilta luonnonhoidon keinojen hyvää tuntemusta. Suositeltavat ratkaisut jäävät usein kustannuksiltaan vähäisiksi, varsinkin jos ne osataan kohdentaa harkitusti. Siinä auttavat erilaiset paikkatietoaineistot, joita Monimetsä-hanke on koonnut toimijoiden saataville.

Koulutuspäivien toteutukseen osallistuvan Tapio Oy:n projektipäällikkö Lauri Saariston mielestä on ensisijaisen tärkeää, että metsäammattilaiset esittelevät maanomistajalle suositeltavia luonnonhoidon vaihtoehtoja. Näin metsänomistaja voi päättää metsiensä luontoarvojen turvaamisesta samalla, kun sovitaan hakkuista ja metsänhoitotöistä.

“Tutkimusten mukaan hyvin suuri osa metsänomistajista suhtautuu myönteisesti luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen omissa metsissään. Hyvällä palvelulla metsänomistajan oma valmius panostaa kestävyyteen saadaan selvitettyä ja vietyä käytäntöön parhaiksi tiedetyillä keinoilla”, Saaristo sanoo.

Monimetsä-koulutuskiertue alkaa 12.4.2018 Hyvinkäällä pidettävällä tilaisuudella. Koulutuksessa esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla sekä sitä, kuinka metsänomistajan toiveet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa. Koulutuksia pidetään lähes jokaisessa maakunnassa, ja niihin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Timo Vesanto
projektipäällikkö, Monimetsä-hanke
Suomen metsäkeskus
040 530 6726
timo.vesanto(at)metsakeskus.fi

Lauri Saaristo
projektipäällikkö
Tapio Oy
p. 040 573 9168
lauri.saaristo(at)tapio.fi

Julkaistu 12.4.2018