Metsänhoito

Haetko uusinta tietoa vastuullisesta ja kestävästä metsien käytöstä? Tarvitsetko riippumatonta asiantuntijaa ratkaisemaan metsänhoidon kysymyksiä tai arvioimaan metsiin liittyvän toiminnan laatua, vaikuttavuutta tai riskejä? Haluatko ottaa käyttöön uusimmat metsänhoidon menetelmät ja toimintatavat?

Tarjoamme käyttöösi Tapion metsänhoitotiimiin laaja-alaiset ja kokeneet asiantuntijat. Metsätalouden ja moniarvoisen metsänhoidon osaamisemme perustuu sekä tutkitun tiedon hallintaan että käytännön kokemuksiin.

Palvelut kestävämpään metsätalouteen

Ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Nämä vaikuttavat myös tapaan, jolla hoidamme metsiä vastuullisesti niiden kasvusta huolehtien. Näitä malleja kehitämme esimerkiksi metsänhoidon suositusten laadinnassa.

Metsätalouden kannattavuus, luontoarvojen turvaaminen, virkistyskäytön mahdollistaminen, hiilensidonta ja huoltovarmuus voidaan sovittaa yhteen. Tavoitteiden yhteensovittaminen vaatii näkemystä ja toimia. Niistä meillä on pitkäaikainen kokemus.

 • Autamme ottamaan käyttöön metsänhoidon parhaita käytäntöjä sekä kehittämään toimintamalleja ja työohjeita.
 • Koostamme käyttöösi tietoa metsien käytön vaihtoehdoista, valintojen vaikutuksista sekä mahdollisista riskeistä.
 • Autamme metsien kokonaiskasvun ja hiilensidonnan lisäämisessä ja muiden metsällisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää ja tutustu

Metsänhoidon ja puunkorjuun laadun todentaminen

Laadukas metsänhoito ja puunkorjuu varmistavat metsän kasvupotentiaalin hyödyntämisen. Hyvä työnjälki on osoitus palveluntuottajan ammattitaidosta ja metsänomistajan tavoitteiden kuuntelusta. Tunnemme hyvän metsänhoidon laatutekijät: lainsäädännön, metsäsertifioinnit, metsänhoidon suositukset sekä metsänomistajan omat tavoitteet. Asiakkaanamme saat selkeän raportin tehdyn työn laadusta.

 • Arvioimme ja todennamme riippumattomana ulkoisena asiantuntijana metsänhoidon ja puunkorjuun laatua. Tarjoamme yksittäisten kohteiden arviointia sekä laajempaa laadunseurantaa esimerkiksi alueellisen PEFC-metsäsertifioinnin vaatimusten todentamiseen.
 • Palvelumme kattaa eri työlajien ja menetelmien laadun todentamisen kuten metsänhoitotyöt, hakkuutyöt, luonnonhoitotoimenpiteet, tilakohtaiset metsäsuunnitelmat, metsän arvonmääritykset ja metsätiekohteet.

Lue lisää

Metsäsertifioinnin asiantuntijapalvelut

Palvelemme asiakkaitamme PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin erityisosaamisella. Metsäsertifioinnin asiantuntijapalvelumme kattavat myös PEFC™- ja FSC®-metsäsertifioinnin ja puutavaran alkuperäketjun toteutukseen ja todentamiseen liittyvät kokonaisuudet.

 • Tarjoamme selvityksiä, paikkatietoanalyysejä, koulutuksia ja toiminnan todentamista.
 • Autamme yrityksiä kehittämään toimintaansa vastaamaan metsäsertifioinnin vaatimuksia.

Lue lisää

Tuhkan hyötykäytön asiantuntijapalvelut

Tuhkan hyödyntäminen parhaisiin kohteisiin on osa kiertotaloutta ja ravinteiden tehokasta uudelleen käyttöä. Tuhkaa voidaan hyödyntää useissa erilaisissa kohteissa niin metsätaloudessa kuin maanrakennuksessa. Hallitsemme tuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet, rajoitteet sekä käyttöpotentiaalit.

 • Autamme ratkaisemaan tuhkan jatkokäyttöön liittyviä kysymyksiä. Koostamme tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Lue lisää ja tutustu

Metsien kasvun ja metsänjalostuksen asiantuntijapalvelut

Jalostetuilla metsäpuiden siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja sekä hiilen sidontaa puustoon. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tutkimuksen ja käytännön toimijoiden kanssa. Tapio tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä.

 • Tarjoamme asiantuntemusta metsien kasvun lisäämisestä, metsäpuiden siementen käytöstä, siemenhuollosta, metsäpuiden jalostamisesta sekä metsien uudistamisesta.
 • Tarjoamme asiantuntemusta metsänlannoituksesta metsien kasvun lisäämisessä.
 • Tapion siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle. Tarjoamme myös käpyjen karistuspalvelua, siementen puhdistusta ja itävyyskokeita.

Tutustu Siemenkeskuksen palveluihin

Ajankohtaista

Uutiset 5.9.2023

Mistä koostuu metsänhoidon laatu?

Laadukas metsänhoito edellyttää ammattitaitoa ja hyvää viestintää läpi ketjun. Metsäntuntijat-podcastissa keskustellaan metsänhoidon laadusta.

Uutiset 17.5.2023

Hoidettujen kasvatusmetsien harvennusmallit uudistuvat tänä kesänä – betaversio julkaistu

Blogit 28.6.2023

Maaperätutkimus auttaa kirjanpainajatuhojen ymmärtämisessä

Kirjanpainajan aiheuttamat tuhot kuusikoissa ovat runsastuneet kuivien ja lämpimien kesien sekä myrskytuhojen seurauksena, mutta monia metsätuhojen taustalla vaikuttavia tekijöitä tunnetaan kuitenkin vielä puutteellisesti. Esimerkiksi maaperän yhteydestä kirjanpainajaan tiedetään vielä melko vähän, joten uudelle tutkimukselle on tarve, kirjoittavat SPRUCERISK-hankkeen asiantuntijat.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047
 • Ari Kotiharju
 • Metsätietoasiantuntija
 • ari.kotiharju(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6025
 • Varpu Kuutti
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • varpu.kuutti(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6052
 • Tarja Ollas
 • Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
 • tarja.ollas(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6048
 • Tommi Tenhola
 • Ympäristötalouden asiantuntija
 • tommi.tenhola(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6061
 • Henry Schneider
 • Metsätietoasiantuntija
 • henry.schneider(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6004