Jalostettujen siementen valikoima

Jalostetuista siemenistä kasvaneet puut tuottavat puulajista ja alueesta riippuen 10–30 prosenttia enemmän runkopuuta kuin luonnon siemenistä syntyneet puut. Jalostetut puut ovat järeämpiä ja parempilaatuisia, ja tuottavat siten enemmän tukkipuuta. Tukkipuu on puun paksuin ja arvokkain osa. Mitä enemmän tukkipuuta metsästä tulee, sitä enemmän metsänomistaja saa tuloja.

Jalostetuilla siemenillä metsä myös järeytyy uudistuskypsäksi 5–20 vuotta nuorempana, jolloin metsänomistaja saa tuloja nopeammin. Alle 100 euron sijoitus jalostettuihin siemeniin tuottaa kiertoaikana rekkakuormallisen lisää tukkipuuta hehtaarilta! Tämä tarkoittaa noin 1000–3000 euroa enemmän tuloja per hehtaari. Lue lisää metsänjalostuksen hyödyistä.

Jalostetut rauduskoivun, männyn, kuusen ja lehtikuusen siemenet saat Tapio Siemenkeskuksesta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jalostettu koivun siemen

Rauduskoivun jalostus on edennyt männyn ja kuusen jalostusta pitemmälle. Koivun siemenviljelys (Sv 468) tuottaa siementä, jolla saadaan 30–35%:n lisäkasvu, erinomaiset rungon laatuominaisuudet ja vähäinen oksikkuus. Ensimmäiset 20 vuotta tällainen hoidettu koivikko kasvaa Etelä-Suomessa lehtomaisella kankaalla pituutta 1 metrin ja paksuutta 1 cm:n vuodessa. Nykyiset suositellut uudistusläpimitat saavutetaan Etelä-Suomessa 30–40 vuoden kiertoajalla.

Jalostettu männyn siemen

Jalostetulla männyn siemenviljelyssiemenellä perustetun metsän tilavuuskasvu on 15–25 % suurempi kuin paikallisella metsikkösiemenellä. Runkojen laatu on parempi, joten metsä tuottaa omistajalleen enemmän arvokkaampaa tukkipuuta. Siemen on fysiologisesti hyvää, sen itävyys on korkea ja viljelmien geneettinen monimuotoisuus laaja. Viljelmällä olevat puut ovat laajalta alueelta (esimerkiksi Etelä-Suomi) valittuja parhaita yksilöitä, jotka on testattu Metsäntutkimuslaitoksen (nykyisen Luonnonvarakeskuksen) kokeissa ja siemenviljelykselle on jätetty tuottamaan siementä puut, jotka ovat ”parhaista parhaita”.

Männyllä jalostetun siemenen lisäkasvusta saatava hyöty paikalliseen metsikkösiemeneen verrattuna on 2–3 %:n reaalikorkoa laskennassa käyttäen vähintään 600–1000 €/ha Etelä- ja Keski-Suomen olosuhteissa. Satsaus siemenviljelyssiemeneen tuottaa, noin 50 €/ha lisäkustannukselle, noin 10–20-kertaisen tuoton. Metsänomistaja saa vähintään rekkakuormallisen lisää puuta metsän kiertoajan kuluessa. Lisäkasvu on valtaosin arvokasta tukkipuuta.

Jalostetun siemenen nopeampi kasvu tarkoittaa myös lyhyempää metsän kiertoaikaa. Metsänomistajan on mahdollista uudistaa metsä 5–20 vuotta aiemmin kuin metsikkösiementä käyttäen. Jalostetun siemenen käyttö on pieni kustannus, mutta siitä saadaan suuri hyöty metsänomistajalle.

Männyn jalostettuja siemeniä voit ostaa myös kätevästi verkossa Metsäkaupasta.

Tutustu Metsäkaupassa

Jalostettu kuusen siemen

Kuusen jalostus ei ole aivan yhtä pitkällä kuin männyn jalostus. Jalostetulla kuusen siemenellä perustetuista metsiköistä ja kokeista on kuitenkin lähes yhtä hyviä tuloksia kuin männyllä. Koska kuusta kasvatetaan mäntyä rehevimmillä mailla, kuusen jalostushyöty muodostuu vähintään samantasoiseksi kuin männyllä.

Kuusi uudistetaan pääosin istuttamalla taimet. Tällöin lähes jokainen tuotettu, jalostettu siemen voidaan siirtää metsään tuottamaan lisäkasvua ja -hyötyjä. Kuusella jalostetun siemenen lisäkasvusta saatava hyöty paikalliseen metsikkösiemeneen verrattuna on 2–3 %:n reaalikorkoa laskennassa käyttäen noin 2000 €/ha Etelä- ja Keski-Suomen olosuhteissa. Satsaus siemenviljelyssiemeneen tuottaa metsikkösiemeneen verrattuna, noin 10 €/ha lisäkustannukselle, puuston kiertoaikana noin 200-kertaisen tuoton.