Metsäpuiden siemenet

Tapio Siemenkeskus tuottaa siemenviljelyksillään männyn, kuusen ja rauduskoivun sekä lehtikuusen jalostettuja siemeniä. Viljelyksille on valittu Suomen metsäpuista parhaat yksilöt. Nämä emopuut tuottavat hyviä siemeniä, joiden kasvu- ja laatuominaisuudet on testattu kenttäkokeissa. Jalostetuilla siemenillä voidaan lisätä puuston kasvua, metsistä saatavia tuloja ja uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä sekä hiilensidontaa.

Jalostetuilla siemenillä lisää tuloja metsänomistajalle

Jalostetuista siemenistä kasvaneet puut tuottavat puulajista ja alueesta riippuen 10–30 prosenttia enemmän runkopuuta kuin luonnon siemenistä syntyneet puut. Jalostetut puut ovat järeämpiä ja parempilaatuisia, ja tuottavat siten enemmän tukkipuuta. Tukkipuu on puun paksuin ja arvokkain osa. Mitä enemmän tukkipuuta metsästä tulee, sitä enemmän metsänomistaja saa tuloja. Jalostetuilla siemenillä metsä myös järeytyy uudistuskypsäksi 5–20 vuotta nuorempana, jolloin metsänomistaja saa tuloja nopeammin.

Alle 100 euron sijoitus jalostettuihin siemeniin tuottaa kiertoaikana rekkakuormallisen lisää tukkipuuta hehtaarilta! Tämä tarkoittaa noin 1000-3000 euroa enemmän tuloja per hehtaari.

Jalostetun siemenen käyttö on edullinen keino metsätuhojen torjumiseksi

Metsänjalostuksella voidaan lisätä puun vastustuskykyä erilaisia tuhoja vastaan. Jalostetusta siemenestä kasvatettu puu kestää luontaista siementä paremmin ilmastonmuutoksen aiheuttamia sään ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta ja myrskyjä. Jalostetut puut on testattu kenttäkokeissa, ja ne ovat myös kestävämpiä hyönteistuhoja ja sienitauteja vastaan.

Nopeampi kasvu tarkoittaa lisää hiilensidontaa

Jalostetuilla siemenillä saadaan helposti, edullisesti ja ilman haitallisia ympäristövaikutuksia lisättyä metsän kasvua merkittävästi.  Vuosisadan loppupuolella kasvunlisäyksen arvioidaan olevan noin 10 % Suomen metsien kasvusta.

Nopeampi kasvu tarkoittaa myös lisää hiilensidontaa. Yhden vuoden aikana jalostetuilla siemenillä perustetut metsät tulevat sitomaan tulevina vuosikymmeninä Suomessa noin 10 miljoonaa tonnia enemmän hiilidioksidia vuodessa kuin paikallisella alkuperällä perustetut metsät. Lisäksi laadukkaasta tukkipuusta valmistetut tuotteet sitovat hiiltä pitkäaikaisesti esimerkiksi rakennuksiin, huonekaluihin ja muihin metsäteollisuuden tuotteisiin.

Ota yhteyttä

Tapio Siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle. Valitaan yhdessä parhaat puut kasvamaan metsääsi!

Soita, tee tarjouspyyntö sähköpostilla siemenkeskus@tapio.fi tai osta siemeniä Tapion verkkokaupasta

  • Hannu Niemelä
  • Metsäpäällikkö
  • hannu.niemela(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6046
  • Sakari Pönniö
  • Senior Advisor, Siemenkeskus
  • sakari.ponnio(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6051