EU:n ennallistamisasetus sai jäsenmaiden tuen – Tapio kannustaa organisaatioita ryhtymään toimeen

18.6.2024

EU:n ennallistamisasetus sai 17. kesäkuuta taakseen Euroopan unionin jäsenmaiden neuvostossa määräenemmistön tuen. Asetus tulee voimaan heinä-elokuussa. Ennallistamisesta on jo olemassa hyviä kokemuksia, joten toimenpiteitä kannattaa käynnistää jo kansallisten ennallistamissuunnitelmien valmistelun aikana.

“Nyt lähdemme etsimään keinot, joilla asetuksen toimeenpano on Suomen oloissa mahdollisimman kustannustehokasta ja yhteensovitettavissa elinkeinoihimme”, totesi Suomea edustanut ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ympäristöministeriön tiedotteessa 17.6.

Suomen ja muiden EU:n jäsenmaiden tulee laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmat kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Tapion johtava asiantuntija Tiina Ronkainen kannustaa organisaatioita käärimään hihat: ”Samalla kun kansallista suunnitelmaa valmistellaan, voidaan esimerkiksi soiden ennallistamisia jo suunnitella ja toteuttaa. Kokonaisvaltainen suunnittelu mahdollistaa ratkaisuja, joissa sekä luonto että talous voittavat. Ennallistamisen toteuttamiseen on olemassa hyvää osaamista ja suunnittelu kannattaakin käynnistää jo nyt.”

Ennallistamisasetus koskee ihmisen toimien takia heikentyneitä luontotyyppejä Euroopassa. Asetus märittelee sitovia velvoitteita luonnon tilan parantamiseksi eri elinympäristöissä. Ennallistamistarve kohdistuu esimerkiksi kosteikkoihin, vesistöihin, niittyihin, metsiin, maatalousympäristöihin ja kaupunkeihin. Suomen kannalta ennallistaminen painottuu ennen kaikkea soiden ja vesistöjen tilan parantaminen.

Tapio tarjoaa maanomistajille ja organisaatioille monipuoliset palvelut soiden ennallistamisen vaihtoehtojen kartoittamiseen, mallintamiseen ja suunnitteluun sekä osaamisen kasvattamiseen.

Ajankohtaista asiaa ennallistamisesta Tapion webinaarissa 10.9.

Millaisia ovat asiakkaidemme Oulun kaupungin, UPM:n ja WWF:n kokemukset soiden ennallistamisesta, turvetuotantoalueen jatkokäytön suunnittelusta ja vesiensuojelun valuma-aluelähtöisestä suunnittelusta? Miten suometsien ilmastokestävät ja veden laatua tai luonnon tilaa kohentavat toimenpiteet tulisi yhteensovittaa ja suunnitella?

Tule ajankohtaiswebinaariimme tiistaina 10. syyskuuta klo 9-10.30 kuulemaan ja keskustelemaan monitavoitteisesta turvemaiden ennallistamisesta ja valuma-aluelähtöisestä suunnittelusta.
Laita ajankohta muistiin, ilmoittautumiskutsu seuraa elokuulla!

Ennallistamalla kohti tulevaa – olemmeko valmiit toimintaan? Katso tallenne webinaarista

Tapion 7.3.2024 järjestämässä ajankohtaiswebinaarissa keskusteltiin EU:n ennallistamisasetuksen etenemisen esiin nostamista ajatuksista ja pohdittiin asetuksen vaikutuksia Suomelle.

Jos webinaari jäi väliin, pääset lukemaan tilaisuuden tiedotteen ja katsomaan tallenteen tästä linkistä: Ennallistamisasiantuntijat: Ennallistamisasetus tavoittelee elinympäristöjen tilan parantamista laajasti

Miten liikkeelle ennallistamisen suunnittelussa?

Tarvitseeko organisaatiosi apua soiden ennallistamisen suunnitteluun ja toteutukseen tai suunniteltujen ennallistamistoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen ja seurantaan?

Varaa Tapiosta ennallistamisen alkukartoitus

Nimi(Pakollinen)
Kirjoita tähän yhteydenottosi aihe
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

 

  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035