Metsätalouden vesiensuojelu ja ennallistaminen

Puhtaat vedet ovat tärkeitä luonnolle, ihmisten hyvinvoinnille sekä paikkakuntien ja alueiden vetovoimalle. Miten valita tehokkaimmat toimenpiteet vesistöjen tilan parantamiseen, metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseen ja metsien elinvoimaisuuden edistämiseen? Tarjoamme monipuoliset palvelut muun muassa valuma-alueiden pintavesien virtauksien mallintamiseen, soiden ennallistamisen ja turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnitteluun sekä osaamisen kasvattamiseen vesiensuojelun ja suometsänhoidon teemoissa.

  Soiden ennallistaminen

  Veden luontaisten liikkeiden palauttamisella ja vahvistamisella soiden ennallistamisen keinoin on monia ekologisia hyötyjä: se tukee suoluonnon monimuotoisuutta, turvaa soihin varastoituneen hiilen säilymisen, parantaa vesistöjen laatua ja ekosysteemien toimintaa sekä ylläpitää metsätalouden tarpeita muuttuvassa ilmastossa.

  Tarvitseeko organisaationne apua soiden ennallistamisen suunnitteluun ja toteutukseen tai suunniteltujen ennallistamistoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseen ja seurantaan? Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Paikkatietoon perustuvat analyysit sekä suunnitelmat, maastokartoitukset ja vesitalouden arvioinnit
  • Teknisten ratkaisujen, kuten patojen ja vesiohjausjärjestelmien suunnittelun
  • Ympäristöarvioinnit ennallistamistoimenpiteiden vaikutusten kuvaamiseen
  • Seuranta- ja arviointipalvelut, joilla varmistetaan toimenpiteiden pitkän aikavälin tehokkuus, kestävyys ja vaikuttavuus.

  Valuma-aluesuunnittelu

  Vesienhallinnan toimenpiteiden hyötyjä ja vaikuttavuutta voidaan parantaa huomattavasti, kun toimenpiteitä suunnitellaan yksittäistä kiinteistöä tai maanomistusta laajemmalla valuma-aluetasolla. Valuma-aluesuunnittelun avulla saadaan käsitys vesien liikkeistä ja vesistökuormituksen kannalta kriittisistä kohteista. Lisäksi suunnitellaan toimenpiteet maankäytön vesistökuormituksen vähentämiseksi ja metsien elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Tarjoamme:

  • Paikkatietoon perustuvat tarkastelut ja pintavesien virtauksien mallintamisen monipuolisella Kunnos-työkalulla
  • Maastokartoitukset
  • Avoimen, osallistavan suunnitteluprosessiin
  • Toimenpidesuunnitelmat mukaan lukien tekniset ratkaisut kuten vesiensuojelurakenteet
  • Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin.

  Turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnittelu ja toteutus

  Miten suunnitella ja toteuttaa ilmastokestävää, veden laatua ja luonnon tilaa kohentavaa käyttöä entiselle turvetuotantoalueelle?

  Autamme tunnistamaan ja valitsemaan sopivimmat maankäytön muodot, joilla tuotetaan paikallisesti parhaat ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt. Palvelumme sisältävät:

  • Kartoitukset, joilla selvitetään sopivimmat jatkokäytön mahdollisuudet paikkatietoanalyysin ja maastoarvioinnin yhdistelmänä
  • Suunnitelmat, joissa mallinnetaan valuma-aluetarkastelun ja virtausverkkomallinnuksen avulla alueelle sopivat jatkokäyttömuodot
  • Jatkokäytön suunnitelmat, joissa kuvataan vaihtoehtoiset jatkokäyttömuodot, tarvittaessa aina yksityiskohtaisiin toteutussuunnitelmiin saakka.

  Metsätalouden vesiensuojelu

  Olemme metsätalouden vesiensuojelun ja suometsien hoidon kehittäjä, edistäjä ja kouluttaja. Toimimme tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen rajapinnassa, menetelmäkehityksen kärjessä. Olemme mukana yhteistyöhankkeissa, koulutamme metsäalan toimijoita vesiensuojeluun liittyvässä teemoissa ja paikkatietoaineistojen hyödyntämisessä sekä tuotamme muun muassa metsänhoidon suosituksia.

  Kokeneilla asiantuntijoillamme on laajaa osaamista suoelinympäristöjen ekologiasta, suometsien hoidosta ja maankäytön suunnittelusta sekä vesiensuojelusta. Kysy lisää myös muista palveluistamme:

  • Metsätalouden vesiensuojelun koulutukset
  • Suometsien hoidon ja vesiensuojelun suunnittelun tuki ja vaikutusten arviointi
  • Maankäytön vaikutusten arviointi pohjavesialueella
  • Lausunnot metsätalouden vesiensuojelusta päätöksentekoa varten.

  Tutustu töihimme

  Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  Nimi(Pakollinen)
  Kirjoita tähän yhteydenottosi aihe
  Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015
  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014
  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024
  • Matias Virta
  • Ennallistamis­asiantuntija
  • matias.virta(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6045

  Ajankohtaista

  Uutiset 8.11.2023

  Soiden ennallistaminen – miksi, missä ja miten?

  Metsäntuntijat-podcastissa keskustellaan suometsien ennallistamisesta. Mitä hyötyä siitä on ja millaisilla kohteilla sitä kannattaa tehdä?

  Artikkelit 29.12.2023

  Suojelusoiden luonnontilan parantamiseen tarvitaan valuma-aluetason tarkastelua

  Vesienpalautuksessa suojelusoille tavoitteena on parantaa soiden luontoarvoja palauttamalla soiden vesitalous lähemmäs luonnollista tilaa. Ilman valuma-aluetason tarkastelua merkittävä osa suolle aiemmin luontaisesti tulleista vesistä voi kuitenkin päätyä edelleen ojia pitkin suojelusuon ohi.

  Tiedotteet 14.12.2023

  Pintavalutuskenttä on tehokas vesiensuojelurakenne kunnostusojitusten yhteydessä

  Kunnostusojitusten yhteydessä pintavalutuskenttää kannattaa hyödyntää vesienpuhdistukseen. Lisäksi kaivamalla matalampia ojia voidaan vähentää kunnostusojituksen vesistö- ja ilmastovaikutuksia, ja silti ylläpitää riittäviä edellytyksiä puuston kasvulle.