Hoidettujen kasvatusmetsien harvennusmallit uudistuvat tänä kesänä – betaversio julkaistu

17.5.2023

Metsänhoidon suosituksissa on julkaistu 17.5.2023 ensimmäiset uudet harvennusmallit. Mallikirjasto täydentyy kesän aikana ja rauduskoivikkojen osalta 2024. Laajentuva harvennusmallien valikoima auttaa löytämään täsmällisemmin metsänomistajan tavoitteisiin ja metsän ominaisuuksiin sopivan harvennusohjeen.

Metsänhoidon suositusten harvennusmallit ovat apuväline kasvatusmetsien harvennusten toteutukseen. Harvennusmalli osoittaa, milloin on suositeltavaa harventaa ja mikä on suositeltava puuston määrä harvennuksen jälkeen. Harvennusmallit on tehty sovellettavaksi tasaikäisissä, hoidetuissa kasvatusmetsissä.

Uudistuksen tavoitteena on, että harvennusmalleista löytää aiempaa täsmällisemmin metsänomistajan tavoitteisiin ja metsän ominaisuuksiin sopivan harvennusohjeen. Harvennusmallikirjasto laajenee 14 mallista peräti 400 malliin. Harvennusmalleissa on huomioitu uusimmat tutkimustulokset metsien kasvusta.

Harvennusmallien beta-versio on julkaistu

Ensimmäisessä vaiheessa on julkaistu uudistetut alaharvennusmallit, joita on nyt 114 kpl, sekä harvennusmallien hakutoiminnon beta-versio. Lähipäivinä mallikirjasto täydentyy yläharvennusmalleilla.

Mallin valinnassa lähtötiedoiksi annetaan:

 • metsän sijainti
 • pääpuulaji
 • kasvupaikka
 • onko metsä kivennäis- vai turvemaalla sekä
 • korkoprosentti, eli metsänomistajan asettama taloustavoite.

Alueen kasvukautta kuvaava lämpösumma ei enää ole mukana lähtötiedoissa, vaan malli valitaan jollekin kolmesta metsälain mukaisesta suuralueesta. Mallien hakusivulle on tulossa pikaohjeet helpottamaan valintoja.

Harvennusmallissa jäävän puuston määrä ilmaistaan jatkossa myös keskipituutena ja runkolukuna aiempien valtapituuden ja pohjapinta-alan lisäksi, mikä helpottaa työn toteutusta. Malleja voi myös vertailla keskenään.

Mallikirjasto täydentyy 2023–24

Mallikirjasto täydentyy kesän aikana harvennusmalleilla, jotka muun muassa auttavat sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon.

Arvioitu aikataulu:

 • alaharvennusmallit 17.5.2023
 • yläharvennusmallit, toukokuu 2023
 • pidennetyn kiertoajan mallit, kesä 2023
 • sekapuustoisen metsän mallit, kesä 2023
 • mallit turvemaille, kun ojituksen kunnostusta ei tehdä, kesä 2023
 • rauduskoivikon harvennusmallit, 2024.

Harvennusmallit tuotetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tapio tiedottaa, kun harvennusmallikirjasto on kesän 2023 aikana täydentynyt ja kokonaisuus valmis käyttöönotettavaksi. Metsäalan tietopalvelujen kehittäjät voivat valmistautua uusien mallien käyttöönottoon omissa järjestelmissään osallistumalla koulutukseen 14.6., jossa esitellään metsänhoidon suositusten rajapintapalvelu ja sähköinen tiedonsiirto.

Lisätietoa:

Metsätiedon kehittämispäällikkö Petri Latva-Käyrä, Tapio

Harvennusmallien esittely ja käyttöohje
Harvennusmallit, hakutoiminnon beta-versio
Koulutus 14.6.: Metsänhoidon suositukset sähköisten palvelujen kehittäjän näkökulmasta
Esittelytilaisuus metsäalan toimijoille 17.5. Uudet metsän harvennusmallit käyttöön

Lisätietoja antaa

 • Petri Latva-Käyrä
 • Metsätiedon kehittämispäällikkö
 • petri.latva-kayra(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6058