Kansainvälisyys tarkoittaa eri metsäalan yrityksille eri asioita

19.6.2023

Kansallisen metsästrategian tavoitteena on edistää metsäalan uudistumista ja kilpailukykyä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. osaamisen lisäämistä kansainvälisessä toiminnassa. Toukokuun alussa käynnistyneessä Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi -hankkeessa tavoitteeseen vastataan tukemalla suomalaisia metsäalan organisaatioita kansainvälistymistoimissa.

Hankkeessa on haastateltu noin 20–30 organisaatiota metsäsektorin eri osista. Haastattelut ovat tuoneet esiin varsin erilaisia ulottuvuuksia kansainvälisyyteen – metsään liittyvien tuotteiden, palvelujen, osaamisen sekä teknologian vientiin ja tuontiin. Lisäksi on tullut esiin huoli alan työvoiman saatavuudesta ja liikkuvuudesta.

”Meille tuli yllätyksenä, miten eri tavoilla kansainvälisyys ilmenee eri organisaatioissa. Osalle se tarkoittaa vientiä, toisille tuontia ja kolmansille työvoimaa”, sanoo projektiryhmän jäsen Pekka T. Rajala Tapiosta.

Haastateltavat ovat nimenneet keskeisiksi metsäalaan vaikuttaviksi megatrendeiksi muun muassa ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden, EU-regulaation, vihreän siirtymän, digitalisaation sekä turvallisuusasiat.

Seuraavaksi viedään loppuun haastatteluaineiston analyysi ja käynnistetään pilottihankkeet, joissa mukana olevia organisaatioita autetaan laatimaan omat kansainvälistymisstrategiansa. Metsäpäivillä 26.10. kuullaan kolmen pilottiorganisaation kansainvälistymistarinat!

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen toteuttaja on Tapio, ja hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

  • Pekka Rajala
  • Senior Advisor
  • Markku Kanninen
  • Senior Advisor
  • +358 45 123 8796