Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat valmentautuvat 

17.3.2022

Avainkouluttajien verkosto on uusi konsepti metsänhoidon suositusten ripeään käytäntöön vientiin ja kentän äänen vahvempaan kuulemiseen suositusten laadinnassa. Tapion valmennus- ja verkostoitumiskutsuun vastasi 36 metsäalan ammattilaista ja ensimmäinen avainkouluttajien valmennus käynnistyi 16. maaliskuuta. 

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia. He välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista kentälle ja niiden kehittämistarpeista suositusten laatijoille. Hyödynsaajina ovat moniarvoiset metsänomistajat, joille tarjotaan parhaan tutkimustiedon mukaisia palveluja ja vaihtoehtoja metsänhoitoon.

Logo: metsänhoidon suositukset.

“Ilmoittauduin metsänhoidon suositusten avainkouluttajaksi, koska haluamme organisaatiossamme vahvistaa metsänhoidon osaamista entisestään ja pystyä vastaamaan monipuolisesti metsänomistajien metsienkäsittelytoiveisiin. Erityisesti uuden oppiminen ilmastonmuutokseen sopeutumisessa metsänhoidon näkökulmasta kiinnostaa minua ja haluan oppimaani toteuttaa palvelujemme kehittämisessä”, kertoo metsänhoitoasiantuntija Piia Mikkonen Stora Ensosta.

Eniten avainkouluttajia on tulossa metsäteollisuuteen, oppilaitoksiin, Suomen metsäkeskukseen ja metsänhoitoyhdistyksiin. Kaikkiaan avainkouluttajia valmistuu 17 eri organisaatioon.

Perusteet otettiin haltuun ensimmäisessä valmennustapaamisessa

Ennen valmennustilaisuutta avainkouluttajat tutustuivat itsenäisesti metsänhoidon suositusten sisältöön ja niiden esittämistapaan verkkopalvelussa www.metsanhoidonsuositukset.fi.

Ensimmäisessä webinaarissa 16.3. tutustuttiin muihin verkoston jäseniin ja yhteiseen tehtävään, perehdyttiin suositusten laadinnan periaatteisiin, suositusten käyttöön verkkopalvelussa ja mahdollisuuteen siirtää suositustietoa metsäalan sähköisiin järjestelmiin. Lisäksi tutustuttiin suositusten viestinnässä hyödynnettäviin tietolähteisiin ja ydinviesteihin sekä ajankohtaiseen kehittämistyöhön.

Avainkouluttajat pitivät tärkeänä viestinä sitä, että suositukset laaditaan hyvin laajalla joukolla, yhdessä metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan toimijoiden kanssa. Tämä varmistaa suositusten käyttöarvon ja luotettavuuden.

Avainkouluttajat kertoivat tilaisuudessa, että he käyttävät metsänhoidon suosituksia aktiivisesti metsänomistajien neuvonnassa, uusien ammattilaisten koulutuksessa, viestinnässä, käytännön metsätyössä ja osana omaa laatujärjestelmää. Käyttöä tapahtuu myös sähköisesti, kun ajantasaista suositustietoa näytetään mm. Metsään.fi-palvelun kautta. Suosituksia pidettiin laadukkaina ja monipuolisina, mutta käytäntöön viennissä ammattilaisilla nähtiin olevan vielä paljon tehtävää.

“Olen hyvin vaikuttunut valmennuksen saamasta suosiosta ja avainkouluttajien suuresta motivaatiosta”, sanoo verkoston vetäjä Ari Nieminen Tapiosta. “Uskon, että tällä porukalla onnistumme vahvistamaan metsäammattilaisten taitoja hyödyntää metsänhoidon suositusten toimintamalleja niin käytännön toteutuksessa kuin metsänomistajien tavoitteisiin sopivien vaihtoehtojen esittelyssä”, Nieminen jatkaa.

Seuraava valmennustapaaminen on maaliskuun lopussa ja syksyllä järjestetään tilaisuus, jossa tutustutaan suositusten uudistuneeseen ja pian valmistuvaan sisältöön.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttaja -verkoston toiminta tulee olemaan jatkuvaa yhteydenpitoa ja siihen voidaan kutsua lisää osallistujia, mikäli valmennukseen halukkaita on paljon. Seuraava perusvalmennus järjestetään todennäköisesti keväällä 2023.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennus ja verkosto saa rahoituksen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lue lisää: Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat – valmennus ja verkosto

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047