Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia, välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista ja välittävät kentän kehittämistoiveita suositusten laadintaan. Avainkouluttajille järjestetään valmennusta ja he muodostavat pysyvän verkoston, jossa tieto metsänhoidon suosituksista välittyy hyvin.

Avainkouluttajaverkosto on toiminut keväästä 2022 alkaen. Se muodostuu metsäalalla työskentelevistä 80 asiantuntijasta ja verkostoa laajennetaan 2024 aikana. Avainkouluttajille järjestetään perusvalmennus verkostoon liityttäessä ja myöhemmin ajankohtaisvalmennuksia, joissa kerrotaan metsänhoidon suositusten ajankohtaisista uudistuksista sekä kehittymisnäkymistä. Valmennus on osallistujille maksutonta. Verkoston käytössä on aineistopankki, joka sisältää metsänhoidon suositusten tausta- ja esittelymateriaalia.

Avainkouluttajavalmennus

Tapio järjestää avainkouluttajille perusvalmennuksen, jonka jälkeen osallistujat:

 • hallitsevat metsänhoidon suositusten sisältörakenteen verkkopalvelussa ja osaavat hyödyntää palvelua tehokkaasti
 • tietävät, kuinka suosituksia käytetään myös avoimen rajapinnan kautta
 • osaavat soveltaa metsänhoidon suositusten vaihtoehtoisia toimintamalleja
 • tuntevat, kuinka suositukset laaditaan laajassa yhteistyössä ja tutkimusnäyttöön pohjautuen
 • osaavat välittää tietoa metsänhoidon suosituksista ja niiden soveltamisesta alan asiantuntijoille, työntekijöille ja metsänomistajille
 • tietävät, miten kentän toimijoiden palaute suosituksista ja kehittämisehdotukset tuodaan metsänhoidon suositusten prosessiin.

Avainkouluttajavalmennus käynnistyy maaliskuussa. Se sisältää kaksi Teams-webinaaria (12.3. ja 3.4.2024) sekä itsenäistä oppimista.  Perusvalmennuksen suorittamiseen kuluu yhteensä 1,5–2 päivää.

Avainkouluttajavalmiuden hyödyt

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja:

 • saa varmuutta metsänhoidon suositusten viestintään ja opastukseen
 • on ajan tasalla siitä, mitä metsänhoidon suosituksia on julkaistu, mitä uudistuksia valmistellaan ja millaista koulutusta on tarjolla *) – tämä auttaa arvioimaan käytäntöön vientiin tarvittavia resursseja ja ajoitusta
 • osaa käyttää tehokkaasti metsänhoidon suositusten verkkopalvelua ja opastaa edelleen oman organisaation ja yrityskumppaneiden henkilöstöä suositusten käytössä
 • voi kouluttaa omaa henkilöstöä ajantasaisen esitysaineiston avulla
 • osaa tarvittaessa hyödyntää suosituksia oman organisaation työohjeiden ja sopimuspohjien laadinnassa.

*) Metsänhoidon suosituksia on 2023 uudistettu laajasti teemoista ilmastokestävä metsänhoito, suometsien hoito, vesiensuojelu, luonnonhoito ja hoidettujen kasvatusmetsien harvennusmallit. 2024 täydennetään ilmasto- ja luonnonhoidon suosituksia; mm. sekametsien kasvatus ja pidennetty kiertoaika. Tapio järjestää ammattilaisille koulutusta avoimina webinaareina ja tuottaa opasaineistoja harvennusmallien käyttöön 2024.

Valmennukset 2024

Perusvalmennus uusille avainkouluttajille:

 • Ilmoittautuminen perusvalmennukseen 6.3. mennessä
 • ennakkotehtävä ja perehtyminen metsanhoidonsuositukset.fi-palveluun, maaliskuun alku
 • perusvalmennuksen ensimmäinen webinaari, ti 12.3. klo 8.30 – 12
 • välitehtävä
 • perusvalmennuksen toinen webinaari ke 3.4. klo 8.30 – 12
 • avainkouluttajien aineistopankin sisältöön perehtyminen.

Kaikille avainkouluttajille tarkoitetut:

Avainkouluttajan tehtävä

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja toimii työtehtävänsä mukaan taustaorganisaationsa ja sidosryhmäverkostonsa metsänhoidon suositusten kouluttajana. Hän perehdyttää ja opastaa kentän työntekijöitä ja toimihenkilöitä metsänhoidon suositusten käytössä sekä metsänkäsittelyratkaisujen soveltamisessa. Jos tehtävänkuvaan kuuluu myös organisaation työohjeiden ja sopimuspohjien laadinta, avainkouluttajana siihen on hyvät valmiudet. Avainkouluttajan tehtävän tarkoituksena on, että suositusten sisällön päivitykset ja laajennukset pystyttäisiin siirtämään mahdollisimman nopeasti osaksi käytännön metsätaloutta.

Kukin toimija ratkaisee itsenäisesti tarvittavan avainkouluttajien määrän ja sen, millaista toimintatapaa organisaatiossa käytetään suositusten käytäntöön vientiin. Avainkouluttaja välittää ajankohtaista tietoa suositusten sisällöstä, tuoreimmista uudistuksista ja verkkopalvelun toiminnallisuuksista sekä kokoaa taustaorganisaationsa antamaa palautetta metsänhoidon suosituksista.

Avainkouluttajaverkosto

Avainkouluttajat muodostavat toimijakenttään metsänhoidon suositusten asiantuntijaverkoston, jonka toimintaa ja keskinäistä yhteydenpitoa Tapio koordinoi. Verkoston kautta Tapio viestii metsänhoidon suositusten ajankohtaisista asioista ja kerää toimijakentän palautetta metsänhoidon suositusten prosessiin. Verkoston yhteydenpito järjestetään pääsääntöisesti Teams-kokouksina ja webinaareina.

Verkoston rahoitus

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennuksen järjestää Tapio maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Valmennukset ovat osa hanketta Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys 2023–2024. Avainkouluttajaverkostolle valmennukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047
 • Reetta Pilhjerta
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6085