Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia, välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista ja välittävät kentän kehittämistoiveita suositusten laadintaan. Avainkouluttajille järjestetään valmennusta ja he muodostavat pysyvän verkoston, jossa tieto metsänhoidon suosituksista välittyy hyvin.

Avainkouluttajaverkosto on toiminut keväästä 2022 alkaen ja siihen on liittynyt noin 80 metsäalalla työskentelevää asiantuntijaa. Avainkouluttajille on järjestetty perusvalmennus verkostoon liityttäessä ja ajankohtaisvalmennuksia, joissa kerrotaan metsänhoidon suositusten ajankohtaisista uudistuksista. Valmennustilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Verkoston käytössä on aineistopankki, joka sisältää metsänhoidon suositusten tausta- ja esittelymateriaalia.

Avainkouluttajavalmennus

Avainkouluttajien perusvalmennuksen jälkeen osallistujat:

 • hallitsevat metsänhoidon suositusten uuden sisältörakenteen verkkopalvelussa ja osaavat hyödyntää palvelua tehokkaasti
 • tietävät, kuinka suosituksia käytetään myös avoimen rajapinnan kautta
 • osaavat soveltaa metsänhoidon suositusten vaihtoehtoisia toimintamalleja
 • tuntevat, kuinka suositukset laaditaan laajassa yhteistyössä ja tutkimusnäyttöön pohjautuen
 • osaavat välittää tietoa metsänhoidon suosituksista ja niiden soveltamisesta alan asiantuntijoille, työntekijöille ja metsänomistajille
 • tietävät, miten kentän toimijoiden palaute suosituksista ja kehittämisehdotukset tuodaan metsänhoidon suositusten prosessiin.

Seuraava avainkouluttajien perusvalmennus järjestetään keväällä 2024. Sen suorittamiseen kuluu yhteensä 1,5–2 päivää.

Avainkouluttajavalmiuden hyödyt

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja:

 • saa varmuutta metsänhoidon suositusten viestintään ja opastukseen
 • on ajan tasalla siitä, mitä metsänhoidon suosituksia on julkaistu, mitä uudistuksia valmistellaan ja millaista koulutusta on tarjolla *) – tämä auttaa arvioimaan käytäntöön vientiin tarvittavia resursseja ja ajoitusta
 • osaa käyttää tehokkaasti metsänhoidon suositusten verkkopalvelua ja opastaa edelleen oman organisaation ja yrityskumppaneiden henkilöstöä suositusten käytössä.

Organisaatio saa osaajan, joka pystyy neuvomaan metsänhoidon suositusten hyödyntämisessä.

Omaa henkilöstöä voi kouluttaa ajantasaisen esitysaineiston avulla.

*) Metsänhoidon suositusten uudistukset painottuvat parhaillaan ilmastokestävän metsänhoidon ratkaisuihin, vesiensuojeluun, luonnonhoitoon ja jaksollisen kasvatuksen metsien harvennusmalleihin. Tapio on järjestänyt ammattilaisille tarkoitettua ilmastokestävän metsänhoidon koulutusta avoimina webinaareina vuoden 2023 aikana ja näitä tilaisuuksia jatketaan vuonna 2024.

Alustava valmennusten aikataulu 2024

 • Tapio tiedottaa valmennuksesta tammi–helmikuussa
 • ilmoittautuminen helmikuun aikana
 • perusvalmennus (kaksi webinaaria) maaliskuussa
 • ajankohtaisvalmennukset keväällä ja syksyllä.

Lisäksi avainkouluttajat kutsutaan avoimiin metsänhoidon suositusten teemawebinaareihin.

Avainkouluttajan tehtävä

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja toimii työtehtävänsä mukaan taustaorganisaationsa ja sidosryhmäverkostonsa metsänhoidon suositusten kouluttajana. Hän perehdyttää ja opastaa kentän työntekijöitä ja toimihenkilöitä metsänhoidon suositusten käytössä sekä metsänkäsittelyratkaisujen soveltamisessa. Tehtävän tarkoituksena on, että suositusten sisällön päivitykset ja laajennukset pystyttäisiin siirtämään mahdollisimman nopeasti osaksi käytännön metsätaloutta.

Kukin toimija ratkaisee itsenäisesti tarvittavan avainkouluttajien määrän ja sen, millaista toimintatapaa organisaatiossa käytetään suositusten käytäntöön vientiin. Avainkouluttaja välittää ajankohtaista tietoa suositusten sisällöstä, tuoreimmista uudistuksista ja verkkopalvelun toiminnallisuuksista sekä kokoaa taustaorganisaationsa antamaa palautetta metsänhoidon suosituksista.

Avainkouluttajaverkosto

Avainkouluttajat muodostavat toimijakenttään metsänhoidon suositusten asiantuntijaverkoston, jonka toimintaa ja keskinäistä yhteydenpitoa Tapio koordinoi. Verkoston kautta Tapio viestii metsänhoidon suositusten ajankohtaisista asioista ja kerää toimijakentän palautetta metsänhoidon suositusten prosessiin. Verkoston yhteydenpito järjestetään pääsääntöisesti Teams-kokouksina ja webinaareina.

Verkoston rahoitus

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennuksen järjestää Tapio maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Valmennukset ovat osa hanketta Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys 2023–2024. Avainkouluttajaverkostolle valmennukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047
 • Reetta Pilhjerta
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6085