Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia, välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista ja välittävät kentän kehittämistoiveita suositusten laadintaan. Avainkouluttajille järjestetään valmennusta ja he muodostavat pysyvän verkoston, jossa tieto metsänhoidon suosituksista välittyy hyvin.

Verkoston toiminta käynnistyy keväällä 2022 ja se on tarkoitettu metsäalalla työskenteleville asiantuntijoille. Avainkouluttajille järjestetään perus- ja ajankohtaisvalmennusta ja he saavat käyttöönsä aineistopankin, joka sisältää suositusten tausta- ja esittelyaineistoja. Valmennus on osallistujille maksuton.

Ajankohtaista

Uutinen 17.3. Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat valmentautuvat

Ensimmäinen perusvalmennus: Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennus, maaliskuu 2022

Avainkouluttajavalmennus

Tapio järjestää avainkouluttajille perusvalmennuksen, jonka jälkeen osallistujat:

 • hallitsevat aiempaa paremmin metsänhoidon suositusten sisällön ja rakenteen
 • tietävät periaatteet, kuinka sähköisessä muodossa olevia suosituksia käytetään niin verkkopalvelun kuin avoimen rajapinnan kautta
 • hallitsevat keinoja välittää tietoa metsänhoidon suosituksista ja niiden soveltamisesta alan asiantuntijoille, työntekijöille ja metsänomistajille
 • tietävät, millaista palautetta kentältä odotetaan ja miten palaute ja kehittämistoiveet tuodaan osaksi metsänhoidon suositusten prosessia.

Avainkouluttajavalmennus käynnistyy maaliskuun alussa ja sisältää kaksi webinaaria sekä itsenäistä oppimista. Webinaarit järjestetään Teamsilla ja ovat keskeinen osa valmennuksen sisältöä.

Aikataulu 2022

 • ilmoittautuminen 27.1. – 18.2.
 • ennakkotehtävä ja perehtyminen sivustoon www.metsanhoidonsuositukset.fi, maaliskuun alku
 • perusvalmennuksen ensimmäinen webinaari, ke 16.3. klo 8.30 – 12
 • välitehtävä
 • perusvalmennuksen toinen webinaari ke 30.3. klo 8.30 – 12
 • avainkouluttajien aineistopankin käyttöönotto, kevät
 • teemawebinaari metsänhoidon suositusten ajankohtaisista aiheista, syksy.

Avainkouluttajan tehtävä

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja toimii työtehtävästään riippuen taustaorganisaationsa ja sidosryhmäverkostonsa metsänhoidon suositusten kouluttajana. Hän perehdyttää ja opastaa kentän työntekijöitä ja toimihenkilöitä metsänhoidon suositusten käytössä sekä metsänkäsittelyratkaisujen soveltamisessa. Avainkouluttaja välittää ajankohtaista tietoa suositusten sisällöstä, tuoreimmista uudistuksista ja digiversion toiminnallisuuksista sekä kokoaa taustaorganisaationsa antamaa palautetta metsänhoidon suosituksista.

Tehtävän tarkoituksena on, että suositusten sisällön päivitykset ja laajennukset pystyttäisiin siirtämään mahdollisimman nopeasti osaksi käytännön metsätaloutta. Kukin toimija ratkaisee itsenäisesti tarvittavan avainkouluttajien määrän ja sen, millaista toimintatapaa organisaatiossa käytetään suositusten käytäntöön vientiin.

Avainkouluttajaverkosto

Tarkoitus on, että avainkouluttajat muodostavat toimijakenttään metsänhoidon suositusten asiantuntijaverkoston, jonka toimintaa ja keskinäistä yhteydenpitoa Tapio koordinoi. Verkoston kautta Tapio viestii metsänhoidon suositusten ajankohtaisista asioista ja kerää toimijakentän palautetta metsänhoidon suositusten prosessiin. Aloitusvuoden aikana verkoston yhteydenpito järjestetään Teams -kokouksina ja webinaareina.

Valmennushankkeen kesto ja rahoitus

Ensimmäinen avainkouluttajavalmennus toteutetaan vuoden 2022 aikana ja sen järjestäjänä on Tapio. Jatkossa on tarkoitus järjestää vuosittain vähintään yksi perusvalmennus uusille avainkouluttajille ja ajankohtaisvalmennuksia avainkouluttajaverkostolle. Avainkouluttajavalmennus järjestetään osana metsänhoidon suositusten koordinointihanketta, jonka rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047