Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat oman vastuualueensa metsäammattilaisia, välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista ja välittävät kentän kehittämistoiveita suositusten laadintaan. Avainkouluttajille järjestetään valmennusta ja he muodostavat pysyvän verkoston, jossa tieto metsänhoidon suosituksista välittyy hyvin.

Avainkouluttajaverkosto on toiminut noin vuoden ja se muodostuu metsäalalla työskentelevistä asiantuntijoista. Verkostoa laajennetaan kevään 2023 aikana, jolloin avainkouluttajille järjestetään perus- ja ajankohtaisvalmennusta.  Valmennustilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Verkoston käytössä on myös aineistopankki, joka sisältää metsänhoidon suositusten tausta- ja esittelymateriaalia.

Ajankohtaista ja ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen mukaan avainkouluttajien verkostoon ja perusvalmennuksen webinaareihin 10.2. – 5.3.
 • Avainkouluttajien perusvalmennus I – 15.3.2023 klo 8.30-12
 • Avainkouluttajien perusvalmennus II – 29.3.2023 klo 8.30-12

Avainkouluttajavalmennus

Tapio järjestää avainkouluttajille perusvalmennuksen, jonka jälkeen osallistujat:

 • hallitsevat metsänhoidon suositusten uuden sisältörakenteen verkkopalvelussa ja osaavat hyödyntää palvelua tehokkaasti
 • tietävät, kuinka suosituksia käytetään myös avoimen rajapinnan kautta
 • osaavat soveltaa metsänhoidon suositusten vaihtoehtoisia toimintamalleja
 • tuntevat, kuinka suositukset laaditaan laajassa yhteistyössä ja tutkimusnäyttöön pohjautuen
 • osaavat välittää tietoa metsänhoidon suosituksista ja niiden soveltamisesta alan asiantuntijoille, työntekijöille ja metsänomistajille
 • tietävät, miten kentän toimijoiden palaute suosituksista ja kehittämisehdotukset tuodaan metsänhoidon suositusten prosessiin.

Avainkouluttajavalmennus käynnistyy maaliskuun alussa ja sisältää kaksi webinaaria sekä itsenäistä oppimista.  Webinaarit järjestetään Teamsilla ja ne ovat keskeinen osa valmennuksen sisältöä.

Perusvalmennuksen suorittamiseen kuluu yhteensä 1,5–2 päivää.

Avainkouluttajavalmiuden hyödyt

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja:

 • saa varmuutta metsänhoidon suositusten viestintään ja opastukseen
 • on ajan tasalla siitä, mitä metsänhoidon suosituksia on julkaistu, mitä uudistuksia valmistellaan ja millaista koulutusta on tarjolla *) – tämä auttaa arvioimaan käytäntöön vientiin tarvittavia resursseja ja ajoitusta
 • osaa käyttää tehokkaasti metsänhoidon suositusten verkkopalvelua ja opastaa edelleen oman organisaation ja yrityskumppaneiden henkilöstöä suositusten käytössä.

Organisaatio saa osaajan, joka pystyy neuvomaan metsänhoidon suositusten hyödyntämisessä.

Omaa henkilöstöä voi kouluttaa ajantasaisen esitysaineiston avulla.

*) Metsänhoidon suositusten uudistukset painottuvat parhaillaan ilmastokestävän metsänhoidon ratkaisuihin, vesiensuojeluun, luonnonhoitoon ja jaksollisen kasvatuksen metsien harvennusmalleihin. Tapio valmistelee ammattilaisille tarkoitettua ilmastokestävän metsänhoidon koulutusta 2023-24. Näitä aiheita käsitellään avainkouluttajien valmennuksissa ja esitysaineistojen täydennyksissä.

Aikataulu 2023

 • ilmoittautuminen 10.2. – 5.3.
 • ennakkotehtävä ja perehtyminen sivustoon www.metsanhoidonsuositukset.fi, maaliskuun alku
 • perusvalmennuksen ensimmäinen webinaari, ke 15.3. klo 8.30 – 12
 • välitehtävä
 • perusvalmennuksen toinen webinaari ke 29.3. klo 8.30 – 12
 • avainkouluttajien aineistopankin sisältöön perehtyminen
 • teemawebinaarit metsänhoidon suositusten ajankohtaisista aiheista vuoden 2023 aikana.

Avainkouluttajan tehtävä

Valmennuksen suorittanut avainkouluttaja toimii työtehtävästään riippuen taustaorganisaationsa ja sidosryhmäverkostonsa metsänhoidon suositusten kouluttajana. Hän perehdyttää ja opastaa kentän työntekijöitä ja toimihenkilöitä metsänhoidon suositusten käytössä sekä metsänkäsittelyratkaisujen soveltamisessa. Tehtävän tarkoituksena on, että suositusten sisällön päivitykset ja laajennukset pystyttäisiin siirtämään mahdollisimman nopeasti osaksi käytännön metsätaloutta.

Kukin toimija ratkaisee itsenäisesti tarvittavan avainkouluttajien määrän ja sen, millaista toimintatapaa organisaatiossa käytetään suositusten käytäntöön vientiin. Avainkouluttaja välittää ajankohtaista tietoa suositusten sisällöstä, tuoreimmista uudistuksista ja verkkopalvelun toiminnallisuuksista sekä kokoaa taustaorganisaationsa antamaa palautetta metsänhoidon suosituksista.

Avainkouluttajaverkosto

Tarkoitus on, että avainkouluttajat muodostavat toimijakenttään metsänhoidon suositusten asiantuntijaverkoston, jonka toimintaa ja keskinäistä yhteydenpitoa Tapio koordinoi. Verkoston kautta Tapio viestii metsänhoidon suositusten ajankohtaisista asioista ja kerää toimijakentän palautetta metsänhoidon suositusten prosessiin. Verkoston yhteydenpito järjestetään pääsääntöisesti Teams-kokouksina ja webinaareina.

Verkoston rahoitus

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajavalmennuksen järjestää Tapio maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. 2023 palvelu on osa hanketta Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys 2023–2024. Avainkouluttajaverkostolle valmennukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja

 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047