Metsätietopalveluiden kehittäjiä kuultiin metsänhoidon suositusten työpajassa 6.5.

13.6.2022

Metsänhoidon suosituksilla voidaan rikastaa metsäalan tietopalveluita. Avoin rajapinta mahdollistaa tiedonsiirrot ajantasaisesti erilaisiin sovelluksiin, tietojärjestelmiin ja verkkosivuille.

Tietopalveluiden kehittäjät, 17 henkilöä metsä- ja IT-alan organisaatioista kokoontuivat 6.5. Tapion järjestämään työpajaan kuulemaan valmisteilla olevista metsänhoidon suositukset -järjestelmän uudistuksista, kuten harvennusmallikirjastosta ja kertomaan tarpeistaan suositusten rajapinnan kehittämiseksi.

Kehittäjät kertoivat, että heillä on tarve monipuoliseen suositusten hyödyntämiseen. He haluavat esittää tietoa metsänomistajille omissa palveluissaan, mutta myös hyödyntää sitä omissa metsänhoidon ja hakkuiden ohjausjärjestelmissään. Sisältömuodoista metsänhoidon valinnat ja toimenpiteet olivat kiinnostavimpia, mutta myös metsätilan hoidon artikkeleita on aikomus hyödyntää.

Työpajassa keskusteltiin taulukkojen hyödyntämisestä. Metsänhoidon suosituksiin on tulossa taulukko-ominaisuus, jolloin tietoa voi hakea sekä kokonaisuutena että yksittäisistä soluista esimerkiksi metsätietostandardikoodien avulla.

Yleisesti tärkeiksi koettuja asioita olivat versionhallinta, metsätietostandardikoodistojen hyödyntäminen hauissa ja helppokäyttöiset tiedonhakutoiminnot.

Työpajan palaute otetaan huomioon järjestelmäkehityksessä. Projektin työryhmä on kokoontunut säännöllisesti metsätietostandardi-työryhmän kanssa, jotta kehitettävät koodistot toimisivat hyvin yhteen käytännössä. Synkronoitavan tiedon löytämistä helpottaisi kehittäjien mielestä Googlen tapaan toimiva haku rajapinnasta. Tätä toimintoa ryhdytään selvittämään.

Osallistujat kertoivat myös, millä tavoin rajapinnan käytön opastusta voisi kehittää. Muun muassa kehittäjille tarkoitettu verkkosivu Usein kysytyt kysymykset olisi hyödyllinen. Vastauksia voisi löytyä esim. kysymykseen Kuinka löydän ja käytän metsätietostandardin työlajikoodeja?

Hankkeessa päätettiin toteuttaa toivottu vastausten koontisivu.

Työpajatyöskentelyä pidettiin hyvänä tapana välittää tietoa puolin ja toisin. “Ehdottomasti jatkossakin näitä”, oli osallistujan toive.

Työpajoja tullaankin järjestämään hankkeessa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työpajoista kiinnostuneita, jotka eivät vielä ole kutsulistalla, pyydetään olemaan yhteydessä projektipäällikkö Kati Kontiseen. Ajan tasalla pysyy myös tilaamalla metsänhoidon suositusten uutiskirjeen palvelukehittäjille.

Lisätietoja rajapinnasta: metsanhoidonsuositukset.fi/Kehittäjille

Hanke: Digitaaliset metsänhoidon suositukset

Ota yhteyttä!