Tapion kanssa valmisteltu metsäympäristöohjelma vahvistaa sahojen puunhankinnan luonnonhoitoa