Tapion kanssa valmisteltu metsäympäristöohjelma vahvistaa sahojen puunhankinnan luonnonhoitoa

19.3.2020

Sahateollisuus ry lanseerasi helmikuussa 2020 itsenäisten sahojen puunhankinnan luonnonhoitoa tukevan metsäympäristöohjelman, joka on laadittu yhteistyössä Tapion kanssa. Ohjelman kuusi toimenpidettä pohjautuvat kansallisiin metsänhoidon suosituksiin. Mukana on esimerkiksi toimenpiteitä, jotka turvaavat metsäkanalinnuille tärkeitä elinympäristöjä. Ohjelmassa kiinnitetään myös erityishuomiota uhanalaisille lajeille tärkeän lahopuun määrän lisäämiseen.

Ohjelman käyttöönottoa tukevat Tapion toteuttamat, sahojen toimihenkilöille suunnatut itseopiskelumateriaali sekä verkkokurssi. Sisällöt räätälöitiin puunhankinnan toimihenkilöiden käytännön työtä ja maastossa eteen tulevia, todellisia tilanteita silmällä pitäen. Metsänomistajaviestintää varten Tapiossa suunniteltiin metsäympäristöohjelman verkkosivusisällöt sekä esite (pdf) →.

“Materiaalipaketin tavoitteena on tukea luonnonhoidon valtavirtaistumista osaksi sahojen puunhankinnan arkea. Verkkokurssin voi suorittaa missä ja milloin vain, mikä tuo joustoa työkiireiden lomassa tehtävään opiskeluun. Metsänomistajaviestintää varten metsäammattilaisen taskussa kulkee esite, jossa on kuvattu ohjelman toteutuksen ydinkohdat”, tiivistää projektipäällikkö Ari Nieminen Tapiosta.

“Tapion hyvä maine lisää metsäympäristöohjelman vaikuttavuutta. Omin voimin laajan materiaalipaketin laatiminen olisi ollut valtava ponnistus. Yhteistyöhankkeessa saimme käyttöömme koko Tapion laajan asiantuntemuksen. Olen todella tyytyväinen lopputulokseen. Suoritin itsekin verkkokurssin, ja opin monta uutta hyödyllistä asiaa”, kertoo Anniina Kostilainen, Sahateollisuus ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Lisätietoa

Tapion luonnonhoitoa tukevat palvelut
Sahateollisuuden metsäympäristöohjelma →
Monimetsä-hanke →

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047
  • Nora Arnkil
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • nora.arnkil(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6021