Metsäluonto

Tarvitsemme monimuotoista metsäluontoa ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen. Suomalaiset metsätalouden toimijat ovat 1990-luvulta lähtien edenneet kestävyyttä kohti Tapion palveluiden avulla.

 • Lauri Saaristo , Johtava asiantuntija

Kestävän maankäytön tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen. Tiedämme riittävästi voidaksemme kehittyä toimijoina niin, että tulevat sukupolvet löytävät jäljiltämme elinvoimaisen metsäluonnon ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

Tapio on talousmetsien luonnonhoidon uranuurtaja Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden käsitteen käyttöönotosta lähtien – reilusti yli 20 vuoden ajan – tärkeä osa toimintaamme on ollut palvelu, joka auttaa asiakkaita turvaamaan monimuotoisuutta talousmetsissä. Uskomme, että metsätalouden toimijoilla on ratkaiseva rooli metsäluonnon monimuotoisuuden tilan kehityksessä.

Tänä päivänä vastuullamme on lukuisia valtakunnallisia kehittämishankkeita. Niissä metsä- ja ympäristöalan toimijat hakevat metsätalouteen yhteistyössä lajien ja luontotyyppien uhnanalaistumiskehityksen pysäyttämiseen liittyviä ratkaisuja. Lisäksi toteutamme paikallisia, yrityskohtaisia sekä kunta- tai kaupunkikohtaisia luonnon monimutoisuuteen ja talousmetsien luonnonhoitoon liittyviä selvityksiä, raportteja, analyysejä ja aineistoja.

Referenssit
 • Lajiturva-hanke, uhanalaisten lajien huomioonottaminen metsätaloudessa.
 • Luontolaatu-hanke, talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan kehittäminen.
  Monimetsä-hanke, talousmetsien luonnonhoidon laadun parantaminen.
 • Tuli takaisin metsiin -hanke, metsäpaloympäristöjen monimuotoisuuden turvaaminen ja kulotusten kehittäminen.
 • Lahopuun säästäminen osana kestävästi tuotettua metsäenergiaa. Energiateollisuuden ympäristöpooli.
 • WWF:n metsänhoito-oppaan kirjoittamiseen osallistuminen
 • Tampereen kaupungin metsätavoitteiden konsultointi
 • Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijatyöryhmän johtaminen (Metsä-ELO)

Metsien käytön monipuolistaminen

Puun rinnalla monet muut metsäluontoon perustuvat tuotteet ja palvelut monipuolistavat metsien käyttöä.  Tarjoamme asiantuntemuksemme metsäluontoon perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Meillä on kokemusta palvelu- ja sopimuskonseptien kehittämisestä ja metsien monikäyttöön littyvistä selvityksistä.

Referenssit
 • Lisätietoa
 • Lauri Saaristo

  Johtava asiantuntija

  lauri.saaristo(at)tapio.fi

  +358 40 573 9168

 • Airi Matila

  Metsäasiantuntija

  airi.matila(at)tapio.fi

  +358 40 779 2258