Uusi hanke selvittää ja testaa parhaita käytäntöjä maastokäyntien toteuttamiseksi etäyhteyksin

11.10.2021

Juuri käynnistyneessä Digitaalisuuden hyödyntäminen maastokäynneissä -hankkeessa selvitetään ja testataan uusia teknisiä ratkaisuja maastokäyntien toteuttamiseksi etäyhteyksin.

Metsäalalla työnkuvaan kuuluu olennaisena osana maastokäynnit metsässä. Maastossa käydään tarkastamassa tilanteita, suunnittelemassa tulevia toimia, neuvomassa maanomistajaa tai hakemassa oppia osana suurempaa ryhmää. Maastokäynneillä oleellisia elementtejä ovat kokonaisvaltaisen tilannekuvan syntyminen ja vapaamuotoinen keskustelu osallistujien kesken.

Tapion ja Helsingin yliopiston yhteistyönä toteutettavan kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on selvittää parhaat käytännöt etämaastokäyntien järjestämiseksi ja kehittää niitä perustuen olemassa oleviin digitaalisiin tekniikoihin. Hankkeessa selvitetään ja pilotoidaan livelähetysten ja tallenteiden hyödyntämismahdollisuuksia eri tekniikoilla ja mahdollistetaan osallistujien vuorovaikutus etäyhteyksin. Lisäksi selvitetään virtuaalimetsäalustan hyödyntämismahdollisuuksia.

Hankkeessa kertyvät opit lisäävät metsäalan valmiutta etätyöhön maastokäyntien osalta. Samalla hankkeessa selvitetään mahdolliset tarpeet olemassa olevien menetelmien jatkokehittämiselle.

Hankkeen rahoittaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.