Digitaalisuuden hyödyntäminen maastokäynneissä -hankkeessa selvitetään ja testataan uusia teknisiä ratkaisuja maastokäyntien toteuttamiseksi etäyhteyksin. Tavoitteena on mahdollistaa laadukas vuorovaikutus ja osallistuminen maastokäynneille esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista tai liikuntarajoitteista riippumatta. Hankkeessa kertyvät opit lisäävät metsäalan valmiutta etätyöhön maastokäyntien osalta. Samalla hankkeessa selvitetään mahdolliset tarpeet olemassa olevien menetelmien jatkokehittämiselle.

Tausta

Metsäalalla työnkuvaan kuuluu olennaisena osana maastokäynnit metsässä. Maastossa käydään tarkastamassa tilanteita, suunnittelemassa tulevia toimia, neuvomassa maanomistajaa tai hakemassa oppia osana suurempaa ryhmää. Maastokäynneillä oleellisia elementtejä ovat kokonaisvaltaisen tilannekuvan syntyminen ja vapaamuotoinen keskustelu osallistujien kesken.

Maastoon lähteminen vaatii paljon aikaa ja resursseja. Mitä kauempana kohde on, sitä enemmän sinne matkustaminen maksaa ja vaatii aikaa. Myös pandemiat voivat olla enenevissä määrin osana jokapäiväistä elämäämme tulevaisuudessa. Maastokäynteihin voidaan soveltaa vastaavaa etäosallistumista kuin kokouksissakin, mutta maastokokemuksen välittäminen osallistujille on haastavaa.

Tavoitteet ja tulokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää parhaat käytännöt etämaastokäyntien järjestämiseksi ja kehittää niitä perustuen olemassa oleviin digitaalisiin tekniikoihin. Hankkeessa selvitetään ja pilotoidaan livelähetysten ja tallenteiden hyödyntämismahdollisuuksia eri tekniikoilla ja mahdollistetaan osallistujien vuorovaikutus etäyhteyksin. Lisäksi selvitetään virtuaalimetsäalustan hyödyntämismahdollisuuksia.

Metsäalan koulutuksia ja metsänomistajan neuvontaa voidaan jatkossa tehdä niin, että kouluttaja tai neuvoja operoi maastossa ja tuottaa sieltä teknisesti hyvälaatuisen etämaastotapahtuman. Hankkeen tuloksena on selvitetty parhaimmat käytännöt ja luotu ohjeistukset etämaastokäyntien järjestämiseksi. Ohjeistuksessa kuvataan mm. etämaastokäyntien järjestämisen tekniset vaatimukset ja hankkeessa kerätyt kokemukset ja havainnot erilaisista menetelmistä. Ohjeistus julkaistaan Tapion verkkosivuilla koko metsäalan käyttöön.

Toteutussuunnitelma

Hankkeessa pilotoidaan seuraavat digitaaliset menetelmät maastokäyntien toteuttamiseksi:

 • Virtuaalimetsä: personoidut virtuaaliympäristöt metsänomistajille ja ammattilaisille
 • 360-livestriimaus: suora lähetys metsästä
 • 2D-video-livestriimaus: suora lähetys metsästä
 • 360-tallenteet: asiantuntijoiden kuratoimat tallenteet
 • 2D-videotallenteet: asiantuntijoiden kuratoimat tallenteet

Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Hankkeen rahoittaja ja toteuttajat

Hankkeen rahoittaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö ja sen toteuttavat yhteistyössä Tapio ja Helsingin yliopisto.

Ajankohtaista

 

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Lisätietoja

 • Jani Antila
 • Asiantuntija
 • jani.antila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6006
 • Tarja Anttila
 • Asiantuntija
 • tarja.anttila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6014
 • Niko Pöllänen
 • Metsätietoasiantuntija
 • niko.pollanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6018
 • Riina Hautala
 • Viestintäasiantuntija
 • riina.hautala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6050