Metsäalalla maastokäynnit ovat olennainen osa oppimista ja koulutusta sekä neuvontatyötä. Usein juuri maastossa epäselvät asiat selkiytyvät, kokonaiskuva tilanteesta kirkastuu mieleen ja vuoropuhelu on luontevaa. Aina maastoon lähteminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Aika ja resurssit rajoittavat maastotapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista. Etäosallistumismahdollisuudella voi myös tavoittaa laajemman kohderyhmän. Erilaiset etätapahtumat ovat tulleet jäädäkseen, ja siksi maastotapahtumien ohessa on tärkeää varmistaa osaaminen myös sujuvien etämaastotapahtumien järjestämiseen.

Lähikuva kimbaalissa olevasta matkapuhelimesta, jota henkilö pitää kädessään talvisessa metsässäEtämaastokäyntien erilaiset menetelmät

Digitaalisuuden hyödyntäminen maastokäynneissä -hankkeessa testattiin käytännössä erilaisia keinoja ja tuotettiin opas parhaista käytännöistä etämaastokäyntien järjestämiseen. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa laadukas vuorovaikutus ja osallistuminen maastokäynneille esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista tai liikuntarajoitteista riippumatta. Menetelmiä voidaan hyödyntää mm. erilaisten ryhmien käyttöön (opetus ja koulutus, kehittämishankkeet, kansainvälinen yhteistyö), metsäneuvonnassa, vuorovaikutteisessa kuntien metsäsuunnittelussa tai viestinnässä suurelle yleisölle. Lähetykset voidaan järjestää joko livelähetyksinä, tallenteina tai näiden yhdistelminä hyödyntäen erilaisia kustannustehokkaita ja matalan kynnyksen alustoja.

Hankkeen rahoitti Marjatta ja Eino Kollin Säätiö ja sen toteuttivat yhteistyössä Tapio ja Helsingin yliopisto vuosina 2021–2022.

Parhaat käytännöt etämaastokäyntien järjestämiseen

Etämaastokäynnin tavoitteena on asioiden havainnollistaminen maastosta käsin kuten perinteisellä maastokäynnillä, joten etämaastokäynnin kohderyhmänä voi olla käytännössä samat tahot kuin perinteisten maastokäynneilläkin. Hankkeessa toteutettiin erilaisille kohderyhmille neljä etämaastopilottitapahtumaa, joissa hyödynnettiin livelähetystä, tallenteita sekä tallenteita ja livelähetystä yhdistävää hybridilähetystä.

Piloteista saatujen kokemusten pohjalta koottiin opas parhaista käytännöistä etämaastokäyntien järjestämiseen. Oppaassa esitellään eri vaihtoehdot erilaisten etämaastokäyntien tarpeisiin soveltuen. Oppaaseen on kuvattu toimintamalli, tekniset vaatimukset sekä pilottien kokemukset ja havainnot. Voit ladata oppaan alla olevasta linkistä.

Tapion asiantuntijat apunasi

Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jos tarvitset etämaastotilaisuutta tai sen järjestämisen kouluttamista palveluna.

 • Tarja Anttila
 • Suometsien asiantuntija
 • tarja.anttila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6014

Videot

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Etäopetus metsästä livelähetyksenä

Videoesittely Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijoille joulukuussa 2021 toteutetusta metsäekonomian perusteet -kurssin luennosta.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Virtalansuon etämaastokäynti

Videoesittely syksyllä 2022 Pudasjärvellä kuvatusta tallennemuotoisesta koulutusmateriaalista. Kuvattua materiaalia hyödynnettiin "Turvi - Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan" -hankkeen koulutustilaisuuden yhteydessä.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Etämaastokäynti: kolme keinoa tallenteen hyödyntämiseen

Marraskuussa 2022 järjestetyssä webinaarissa näytetty videoesittely tallenteiden hyödyntämisestä etämaastokäyntien toteuttamisessa.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.

Tallenteiden ja livepuheen hyödyntäminen OBS-sovelluksen avulla

Marraskuussa 2022 järjestetyssä webinaarissa näytetty demo-esittely OBS-sovelluksen hyödyntämisestä.

Lisätietoja

 • Tarja Anttila
 • Suometsien asiantuntija
 • tarja.anttila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6014
 • Niko Pöllänen
 • Metsätietoasiantuntija
 • niko.pollanen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6018
 • Riina Hautala
 • Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija
 • riina.hautala(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6050