Etusivu » Ilmastonmuutos haltuun

Ilmastonmuutos haltuun

Hantera klimatförändringen

Ilmastonmuutos haltuun — Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja

Ilmastonmuutos on täällä. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntaan, luontoon ja ihmisiin. Ilmaston lämmetessä ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä meidän on syytä miettiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja. Varautumisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on hillitä ilmastonmuutosta aktiivisesti.  

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla arkeemme jo nyt ja siksi meidän on löydettävä parhaat keinot varautua ja sopeutua esimerkiksi pitkiin hellejaksoihin ja kuivuuteen, rankkasateisiin ja tulviin sekä kasvaviin kosteusmääriin ja koviin tuuliin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ennalta hyödyttää kaikkia. Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu sopeuduviestintäkampanja kokoaa järjestöt ja muut aiheesta kiinnostuneet viestimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja arjen sopeutumis- ja varautumiskeinoista. 

Ilmoita itsesi ja organisaatiosi mukaan viestijäksi!

Vuonna 2019 kampanjan yhteislähtö on keskiviikkona 13.11.2019, jolloin viestimme aiheesta yhdessä sosiaalisessa mediassa. Yhteisviestintää jatketaan jokaisena marraskuisena keskiviikkona. Keskitymme tänä vuonna kampanjassa teemaan Arki ja asuminen. Kampanjan sivuja ja materiaaleja tullaan päivittämään syyskuun 2019 aikana.

Viestitään yhdessä!

  • Jaa tietoa — hyödynnä kampanjan sivuille koottuja materiaaleja ja linkkejä, jaa tietoa verkostoillesi
  • Innosta — ihmisiä yhdessä miettimään ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimia ja keskustelemaan asiasta kasvotusten ja sosiaalisessa mediassa
  • Haasta — muita järjestöjä ja kansalaisia jakamaan tietoa ja tekemään arjen pieniä & suuria tekoja
  • Herättele — ihmisiä miettimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Kampanja

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa arkeemme? Miten ilmastonmuutokseen voi varautua ja sopeutua? 

Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista muutoksista arjen näkökulmasta ja vahvistaa kykyämme varautua muutoksiin. Kampanjassa nostetaan esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia konkreettisin esimerkein ja herätellään omatoimiseen varautumiseen arjen toimintaympäristössä. Ilmastonmuutos lisää tarvetta sellaisiin kansalaistaitoihin, jotka auttavat meitä varautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa ei voi olla korostamatta tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillinnän merkitystä. Sopeutumisen toimenpiteet edistävät usein myös ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen aktivoi toimimaan hillinnän edistämiseksi. Arjen tekoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi löytyy kattavasti esimerkiksi Sitran 100 fiksua arjen tekoa -listalta.

Järjestöt ovat ketteriä viestimään uusista asioista ja jalkauttamaan kansalaistaitoja. Vuonna 2018 käynnistynyttä kampanjaa on ollut ideoimassa yli 20 järjestöä, jotka ovat listattuina alla. Järjestöjen yhteinen toive on ollut myönteinen ja aktivoiva tapa viestiä asiasta. Yhdessä tekemistä on pidetty tärkeänä sekä kampanjan viestien sisällöissä että viestinnän toteuttamisessa.

Vuonna 2019 kampanjan yhteislähtö on keskiviikkona 13.11.2019, jolloin viestimme aiheesta yhdessä sosiaalisessa mediassa. Yhteisviestintää jatketaan marraskuun loppuun jokaisena keskiviikkona. Materiaalit ovat käytettävissä myös kampanjaviikkojen ulkopuolella.

Kampanjan materiaalit

Kampanjaviikkoa ja järjestöjen viestintää varten on toteutettu ilmastonmuutoksen vaikutuksia valottava piirrosvideo. Sen teemojen ympärille on koottu tiivis tietopaketti ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä toimintavinkkejä sopeutumiseen. Teemat ovat asuminen, piha ja puutarha, terveys, luonto ja vapaa-aika sekä häiriötilanteet. Vuoden 2019 viestinnässä korostetaan etenkin asumiseen, arkiympäristöön ja elämäntapaan liittyviä teemoja, joita tullaan päivittämään sivuille loppuvuodesta.

Järjestöjen käytössä on myös piirrosvideoon pohjautuvat kuvat (15 kpl) sekä asiantuntijapankki. Asiantuntijapankki koostuu eri alojen ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijoista ja heitä voi kontaktoida, jos esimerkiksi järjestölehtiin tai muihin julkaisuihin halutaan asiantuntijakommentteja tai haastatteluja.

Kaikki materiaalit löydät täältä.

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoita järjestösi tai itsesi Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan viestijäksi. Lähetämme Ilmastonmuutos haltuun -viestijöille tietoa kampanjasta sekä ohjeita ja viestipohjia viestintäviikkoa varten. Samasta järjestöstä voi ilmoittautua useampi henkilö viestijäksi. Ilmoittautumisten kautta pystymme myös paremmin seuraamaan yhteisen viestintäponnistuksen tuloksia. Järjestöjen lisäksi viestintäviikkoon ovat yhtä lailla tervetulleita kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Ilmoittaudu Ilmastonmuutos haltuun -kampanjaan

 

Taustatietoa

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanjaa on ollut ideoimassa yli 20 järjestöä ja joukko muita organisaatioita, jotka ovat listattuina alla. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Työtä koordinoi Tapio ja sen rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö.

Kampanjan taustamateriaalien koostamisessa on hyödynnetty valtioneuvoston arviota Suomeen kohdistuvista sää- ja ilmastoriskeistä sekä järjestöjen omia materiaaleja.

Kampanjaa ovat toteuttamassa seuraavat järjestöt 

Finanssiala, Hengitysliitto, Hyötykasviyhdistys, Kansalaisareena, Kuluttajaliitto, Luonto-Liitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, ProAgria, Suomen 4H-liitto, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Suomen metsäkeskus, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Omakotiliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Viherympäristöliitto, WWF Suomi.

Viestintään osallistuvat myös Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) seurantaryhmään kuuluvat organisaatiot: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pirkanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Suomen Kuntaliitto ry,

Tietolähteitä

 

Yhteystiedot ja asiantuntijapankki

Hantera klimatförändringen – Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

 

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja  on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.