Etusivu » Ilmastonmuutos haltuun

Ilmastonmuutos haltuun

Hantera klimatförändringen

Ilmastonmuutos haltuun — Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja

Ilmastonmuutos on täällä. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntaan, luontoon ja ihmisiin. Ilmaston lämmetessä ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä meidän on syytä miettiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja. Varautumisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on hillitä ilmastonmuutosta aktiivisesti.  

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla arkeemme ja meidän on löydettävä parhaat keinot varautua ja sopeutua esimerkiksi pitkiin hellejaksoihin ja kuivuuteen sekä rankkasateisiin, tulviin, kasvaviin kosteusmääriin ja koviin tuuliin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ennalta hyödyttää kaikkia. Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu sopeuduviestintäkampanja kokoaa järjestöt ja muut aiheesta kiinnostuneet viestimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja arjen sopeutumis- ja varautumiskeinoista.  

Kampanja

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa arkeemme? Miten ilmastonmuutokseen voi varautua ja sopeutua? 

Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista muutoksista arjen näkökulmasta ja vahvistaa kykyämme varautua muutoksiin. Kampanjassa nostetaan esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia konkreettisin esimerkein ja herätellään omatoimiseen varautumiseen arjen toimintaympäristössä. Ilmastonmuutoksen myötä tulemme tarvitsemaan kansalaistaitoja, jotka auttavat varautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa ei voi olla korostamatta tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillinnän merkitystä. Sopeutumisen toimenpiteet edistävät usein myös ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutosten vaikutusten tunnistaminen aktivoi toimimaan hillinnän edistämiseksi. Arjen tekoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi löytyy kattavasti esimerkiksi Sitran 100 fiksua arjen tekoa -listalta.

Järjestöt ovat ketteriä viestimään uusista asioista ja jalkauttamaan kansalaistaitoja. Tätä kampanjaa on ollut ideoimassa yli 20 järjestöä, jotka ovat listattuina alla. Järjestöjen yhteinen toive on ollut myönteinen ja aktivoiva tapa viestiä asiasta. Yhdessä tekemistä on pidetty tärkeänä sekä kampanjan viestien sisällöissä että viestinnän toteuttamisessa.

Kampanja toteutettiin viikolla 41 (8.-14.10.2018), jolloin viestimme aiheesta yhdessä sosiaalisessa mediassa.  Materiaalit ovat käytettävissä myös kampanjaviikon ulkopuolella.

Kampanjan materiaalit

Kampanjaviikkoa ja järjestöjen viestintää varten on toteutettu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin johdatteleva piirrosvideo. Sen teemojen ympärille on koottu tiivis tietopaketti ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä toimintavinkkejä sopeutumiseen. Teemat ovat asuminen, piha ja puutarha, terveys, luonto ja vapaa-aika sekä häiriötilanteet.

Järjestöjen käytössä on myös piirrosvideoon pohjautuvat kuvat (15 kpl) sekä asiantuntijapankki. Asiantuntijapankki koostuu eri alojen ilmastonmuutokseen sopeutumisen asiantuntijoista ja heitä voi kontaktoida esimerkiksi, jos järjestölehtiin tai muihin julkaisuihin halutaan asiantuntijakommentteja tai haastatteluja.

Kaikki materiaalit löydät täältä.

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Viestitään yhdessä

  • Jaa tietoa — hyödynnä koottuja materiaaleja ja linkkejä, jaa tietoa
  • Innosta — ihmisiä yhdessä miettimään ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimia ja keskustelemaan asiasta kasvotusten ja sosiaalisessa mediassa
  • Haasta — muita järjestöjä ja kansalaisia jakamaan tietoa
  • Herättele — ihmisiä miettimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoita järjestösi tai itsesi Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan viestijäksi. Lähetämme Ilmastonmuutos haltuun -viestijöille tietoa kampanjasta sekä ohjeita ja viestipohjia viestintäviikkoa varten. Samasta järjestöstä voi ilmoittautua useampi henkilö viestijäksi. Ilmoittautumisten kautta pystymme myös paremmin seurata yhteisen viestintäponnistuksen tuloksia. Järjestöjen lisäksi viestintäviikkoon ovat yhtä lailla tervetulleita kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Ilmoittaudu Ilmastonmuutos haltuun -kampanjaan

 

Taustatietoa

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanjaa on ollut ideoimassa yli 20 järjestöä ja joukko muita organisaatioita, jotka ovat listattuina alla. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Työtä koordinoi Tapio ja sen rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö.

Kampanjan taustamateriaalien koostamisessa on hyödynnetty valtionneuvoston tuoretta arviota Suomeen kohdistuvista sää- ja ilmastoriskeistä sekä järjestöjen omia materiaaleja.

Kampanjaa ovat toteuttamassa seuraavat järjestöt 

Finanssiala, Hengitysliitto, Hyötykasviyhdistys, Kansalaisareena, Kuluttajaliitto, Luonto-Liitto, Maa- ja kotitalousnaiset, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Marttaliitto, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, ProAgria, Suomen 4H-liitto, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Suomen metsäkeskus, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Omakotiliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Viherympäristöliitto, WWF Suomi.

Viestintään osallistuvat myös Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) seurantaryhmään kuuluvat organisaatiot: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Pirkanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Suomen Kuntaliitto ry,

Tietolähteitä

 

Yhteystiedot ja asiantuntijapankki

Hantera klimatförändringen – Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

 

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja  on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.