Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Ilmastonmuutokseen sopeutuminen » Ilmastonmuutos haltuun — Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja

Ilmastonmuutos haltuun — Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja

Ilmastonmuutos haltuun – ennakoi, varaudu, sopeudu

Järjestöjen yhteinen viestintäkampanja ”Ilmastonmuutos haltuun — ennakoi, varaudu ja sopeudu”  toteutetaan lokakuun toisella viikolla.  Kampanjaa on ollut suunnittelemassa yli 20 järjestöä ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Tapio suunnittelee ja koordinoi kampanjan.

Kampanjan tavoitteet

Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista muutoksista arjen näkökulmasta. Kampanjan tavoitteena on jakaa tietoa ja kannustaa ihmisiä perehtymään aiheeseen, keskustelemaan ja pohtimaan: mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan — miten ilmastonmuutokseen voi varautua — miten ilmastonmuutoksen voi sopeutua.  Toivomme, että tämän kampanjan myötä myös motivaatio ilmastonmuutosta hillitsevään toimintaan lisääntyy.

Kampanjalla haluamme innostaa niin järjestöt kuin kansalaisetkin keskustelemaan aiheesta ja jakamaan kampanjan materiaaleja sosiaalisessa mediassa sekä herättää ihmiset ajattelemaan — ja saada heidät toimimaan.

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Kampanjan toteutus

Kampanja toteutetaan viikolla 41 eli 8.-14.10.2018. Järjestöjä varten on koottu tiivis tietopaketti ilmastonmuutokseen sopeutumisesta eri teemojen alle: asuminen, piha ja puutarha, terveys, luonto, vapaa-aika, häiriötilanteet. Kampanjaa varten on toteutettu yleiskuvan antava piirrosvideo, joka on helposti jaettavissa eri viestintäkanavia pitkin. Viestintää varten on myös kuvapankki, joka koostuu piirrosvideon kuvamateriaaleista. Kampanjasivuilta löytyy myös kattavat linkitykset lisätiedon lähteille ja asiantuntijapankki esimerkiksi haastatteluja varten. Kampanjasivut julkaistaan 27.9.2018.

Viestitään yhdessä

Viestimällä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta yhdessä, samanaikaisesti useassa organisaatiossa voimme saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia!

  • Jaa tietoa — hyödynnä koottuja materiaaleja ja linkkejä, jaa tietoa omille kohderyhmillesi
  • Innosta — ihmisiä yhdessä miettimään ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimia ja keskustelemaan asiasta niin kasvotusten kuin myös sosiaalisessa mediassa.
  • Haasta — muita järjestöjä ja kansalaisia ottamaan ilmastonmuutos haltuun.
  • Herättele — ihmisiä miettimään ratkaisuja tuleviin haasteisiin.

Hastag: 

  • #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana
  • #ilmastoennakoi #ilmastovaraudu #ilmastosopeudu #ilmastovaikuta #ilmastoriskit

Taustatietoa

Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee, eikä ilmastonmuutosta voida enää kokonaan estää. Ilmaston lämmetessä sekä sään että vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistyessä niin luonto kuin yhteiskunta joutuvat poikkeuksellisen nopean muutoksen kohteeksi.

Ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin, kuten tulvien yleistymiseen, on varauduttava ja kyettävä sopeutumaan. Sopeutumisella pyritään varautumaan ilmaston muuttumiseen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Ilmastonmuutokseen varautuminen hyödyttää kaikkia. Etukäteen varautuminen on aina kannattavampaa kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen.

Suomessa sopeutumista ohjaa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022. Yhteistä työtä koordinoi maa- ja metsätalousministeriö.

Ota #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Ilmoita järjestösi tai itsesi Ilmastonmuutos halutuun -viestijäksi

Ilmoita järjestösi tai itsesi Ilmastonmuutos haltuun -kampanjan viestijäksi.  Lähetämme Ilmastonmuutos haltuun -viestijöille muutamia viestejä kampanjasta, Teemme myös palautekyselyn kampanjasta. Samasta järjestöstä voi ilmoittautua useampi henkilö viestijäksi.

Ilmoittaudu Ilmastonmuutos haltuun -kampanjaan

 

Lisätietoa

Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista 

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 

Tapion muut ilmastonmuutokseen sopeutumisen hankkeet

Ilmasto-opas – kattavasti tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta