Vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen

Lisääntyvät hellejaksot koettelevat kesäisin varsinkin riskiryhmien, kuten vanhusten ja pitkäaikaissairaiden terveyttä. Helle voi vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Lumipeitteisen ajan lyhentyminen sekä pilvisyyden ja sadannan kasvu lisäävät pimeän aikaa talvisin, mikä saattaa vaikuttaa mielialaan ja aiheuttaa alakuloisuutta. Toisaalta talvien kovien pakkasten vähentyminen pienentää kylmyyteen liittyvien sairauksien riskiä.

Kun sademäärät ja ilmankosteuden kasvu kasvattavat rakennuksien kosteus- ja homevaurioiden riskiä, kasvaa myös niihin liittyvien hengitystieoireiden ja astman syntymisen todennäköisyydet.

Talvisin nollan asteen ympärille sahaamaan jäävä lämpötila kasvattaa liukastumistapaturmien määrää. Liukastumistapaturmien vaikutukset, kuten erilaiset murtumat, kuormittavat sekä itse liukastunutta, terveydenhuoltoa että useissa tapauksissa myös työnantajia.

Muutoksia eliöstössä ja vesissä

Ilmastonmuutos pidentää kasvukautta, mikä saattaa aiheuttaa lisävaivaa siitepölyallergiasta kärsiville.

Lämpenevä ilmasto tarjoaa suotuisammat elinolosuhteet puutiaisille eli punkeille, joiden määrän ennustetaan kasvavan ja elinalueiden laajentuvan entisestään. Punkkien määrän kasvaessa niiden välittämistä taudeista, kuten borrelioosista ja puutiaisaivokuumeesta tulee yhä yleisempiä. Myös muut vektorivälitteiset eli toisen organismin kautta leviävät taudit saattavat saada vahvempaa jalansijaa Suomessa. Lisäksi meidän tulee varautua yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa talous- ja uimavesiepidemioiden riskin kasvuun. Sinilevien määrät voivat kasvaa ilmaston lämpenemisen myötä, mikä haastaa luonnonvesien käyttäjät tarkkaavaisuuteen leväkauden aikana.

Rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamat hulevesitulvat voivat heikentää myös kaivoveden laatua. Kesän kuivat ja lämpimät jaksot vaikuttavat pohjaveden määrään ja mökin vesikaivossa voi vedenpinta olla toisinaan hyvinkin matalalla.

Lajiston ja luonnon toimintojen lisäksi elinympäristöjen ja kasvukauden muutokset vaikuttavat yhteiskunnassa myös maatalouden tuotteisiin, metsätalouteen sekä esimerkiksi metsästykseen. Erilaisten vieraslajien ennustetaan lisääntyvän, mikä voi aiheuttaa elinkeinoille huomattavaakin vahinkoa. Toisaalta esimerkiksi uudet lajit ja lajikkeet ruoantuotannossa avaavat uusia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kuluttajillekin.

Vapaa-ajan vieton olosuhteet muuttuvat

Ilmaston lämpeneminen lisää todennäköisesti ihmisten ulkona viettämää aikaa kesäisin. Sääolosuhteemme saattavat kasvattaa Suomen kiinnostavuutta lomailumaana, kun esimerkiksi Välimeren maiden kesähelteet muuttuvat tukaliksi. Myös tarve hillitä ilmastonmuutosta vaikuttaa matkustus- ja liikkumistottumuksiimme, mikä nostaa lähimatkailun arvostusta. Ilmaston muuttuminen vaikuttaa etenkin Etelä-Suomessa lumesta ja jäästä riippuvaisten lajien harrastamiseen.

Vaikutukset näkyvät vahvasti muualla

Ilmastonmuutoksella on monenlaisia vaikutuksia arkeen ja terveyteen, joiden vaikutukset jäävät Suomessa kuitenkin monia muita maita maltillisemmiksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen ja elinolosuhteisiin maapallon eri puolilla eri tavoin. Muutokset voivat aiheuttaa pakolaisuutta ja muuttoliikkeitä, jotka vaikuttavat Suomessa saakka.

5 vinkkiä kestävämpään arkeen

1. Tee arjestasi ilmastoviisasta

Liiku ilmastoystävällisesti ja toimi energiapihisti missä oletkin. Vaihda uusiutuvaan energiamuotoon. Pienennä hiilijalanjälkeä syömällä kasvispainotteisesti ja opettele välttämään ruokahävikkiä. Osta vähemmän ja kuluta entistä fiksummin.

2. Vaali luontoyhteyttä

Pidä aktiivisesti yllä suhdettasi luontoon: vietä aikaa luonnossa ystävien, perheen tai harrastusten parissa. Tunnista luonnon merkitys arjessasi, seuraa luontoa, vuodenaikojen kulumista ja niiden muuttumista. Luontosuhteen vahvistaminen ja toisaalta ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen luonnossa aktivoi hillitsemään ilmastonmuutosta ja varautumaan sen vaikutuksiin.

3. Taltuta talven pimeys ja liukkaat kelit hyvällä varautumisella

Varaudu liukkauteen nastakengillä ja huolehdi pihan talvikunnossapidosta. Pimeys ja kosteus taltutetaan heijastimilla, kirkasvalokylvyillä ja säänkestävällä ulkoiluvarustuksella. Opettele nauttimaan talven märemmistä säistä mieleisen harrastuksen merkeissä.

4. Ota kesäsäästä kaikki irti fiksusti

Helleaaltojen aikana on tärkeää huolehtia nesteensaannista. Ole kärryillä lähimmäistesi voinnista ja tarkasta erityisesti ikäihmisten olot säännöllisesti. Hyödynnä helteellä viileitä paikkoja, tuuleta asunto iltaisin, kun on viileämpää ja käytä verhoja tai pihakatoksia. Käytä sähköllä toimivia viilennyslaitteita vain todelliseen tarpeeseen. Suojaudu punkeilta ja opettele tunnistamaan sinilevä. Suojaudu UV-säteilyltä.

5. Tutustu kotimaan mahdollisuuksiin

Hyödynnä lähimatkailun mahdollisuudet ja nauti Suomen luonnon tarjonnasta. Jos matkaat ulkomaille, tutki ilmastoystävällisimmät kulkumahdollisuudet ja kompensoi lentopäästöt.