Ota ilmastonmuutos haltuun – hyvän sään aikana!

Ilmastonmuutos on täällä. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin luontoon, yhteiskuntaan ja arkeemme. Ilmaston lämpenemistä on hillittävä kaikin tavoin, mutta samalla ilmastonmuutos lisää tarvetta kansalaistaitoihin, jotka auttavat meitä varautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Yhteiskunnan ja kansalaisten on otettava haltuun toimivia keinoja varautua muutoksiin sekä sopeutua vaihteleviin sääolosuhteisiin ja voimistuviin ääri-ilmiöihin: pitkiin hellejaksoihin ja kuivuuteen, rankkasateisiin, tulviin ja kasvaviin kosteusmääriin sekä koviin tuuliin. Samalla ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen omassa arkiympäristössä aktivoi hillitsemään ilmastonmuutosta ja ottamaan käyttöön toimivia ratkaisuja uusiin haasteisiin.

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja kokoaa järjestöt ja muut aiheesta kiinnostuneet viestimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä arjen sopeutumis- ja varautumiskeinoista.

Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

Kampanjan esittely

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista muutoksista arjen ja asumisen näkökulmasta sekä vahvistaa kykyämme varautua muutoksiin. Kampanja nostaa esille ilmastonmuutoksen vaikutuksia konkreettisin esimerkein ja herättelee omatoimiseen varautumiseen arjen toimintaympäristössä.

Viestintäviikkoa on vietetty kahtena syksynä, jolloin teemasta on viestitty yhdessä sosiaalisessa mediassa. Viimeisin viestintärutistus järjestettiin marraskuussa 2019. Toivomme, että materiaaleja hyödynnetään monipuolisesti myös kampanjaviikkojen ulkopuolella!

Katso materiaalit

Ilmoittaudu mukaan, jos haluat jatkossakin kuulla kampanjan tulevista suunnitelmista ilmoittaudu kampanjaan

Viestitään yhdessä!

  • Jaa tietoa – hyödynnä kampanjan sivuille koottuja materiaaleja ja linkkejä, jaa tietoa verkostoillesi
  • Innosta – ihmisiä organisaatiossasi ja ympärilläsi miettimään ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimia ja keskustelemaan asiasta kasvotusten ja sosiaalisessa mediassa
  • Haasta – muita jakamaan tietoa sekä tekemään arjen pieniä ja suuria tekoja
  • Herättele – ihmisiä verkostoissasi miettimään ratkaisuja yhteisiin haasteisiin

 

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu on järjestöjen ja muiden aiheesta kiinnostuneiden yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Järjestöt ovat ketteriä viestimään uusista asioista ja jalkauttamaan kansalaistaitoja, ja siksi keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen teemassa. Järjestöjen yhteinen toive on ollut myönteinen ja aktivoiva tapa viestiä asiasta. Yhdessä tekemistä on pidetty tärkeänä sekä kampanjan viestien sisällöissä että viestinnän toteuttamisessa.

Vuonna 2019 kampanjassa ovat mukana Omakotiliitto, Suomen Vuokranantajat, Helsingin Pelastusliitto, Opetushallitus, Isännöintiliitto, Suomen Partiolaiset, Thermopolis Oy, Kiinteistöliitto, Viherympäristöliitto, Marttaliitto, Kehittyvä Eurooppa, Etelä-Tapiolan lukio, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, MIELI Suomen Mielenterveysseura, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, monia kuntia ja muita aiheesta kiinnostuneita.  Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Ota #ilmaston­muutoshaltuun #hyvänsäänaikana

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kampanjan toteutuksessa on mukana yli 20 järjestöä ja organisaatiota.