Lauri Saaristo, Johtava asiantuntija

Kestävän maankäytön tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen. Tiedämme riittävästi voidaksemme kehittyä toimijoina niin, että tulevat sukupolvet löytävät jäljiltämme elinvoimaisen metsäluonnon ja kestäviä tapoja sen hyödyntämiseen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

Tapio on talousmetsien luonnonhoidon uranuurtaja Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden käsitteen käyttöönotosta lähtien – reilusti yli 20 vuoden ajan – tärkeä osa toimintaamme on ollut palvelu, joka auttaa asiakkaita turvaamaan monimuotoisuutta talousmetsissä. Uskomme, että metsätalouden toimijoilla on ratkaiseva rooli metsäluonnon monimuotoisuuden tilan kehityksessä.

Tänä päivänä vastuullamme on lukuisia valtakunnallisia kehittämishankkeita. Niissä metsä- ja ympäristöalan toimijat hakevat metsätalouteen yhteistyössä lajien ja luontotyyppien uhnanalaistumiskehityksen pysäyttämiseen liittyviä ratkaisuja. Lisäksi toteutamme paikallisia, yrityskohtaisia sekä kunta- tai kaupunkikohtaisia luonnon monimutoisuuteen ja talousmetsien luonnonhoitoon liittyviä selvityksiä, raportteja, analyysejä ja aineistoja.

Tutustu töihimme

Metsien käytön monipuolistaminen

Puun rinnalla monet muut metsäluontoon perustuvat tuotteet ja palvelut monipuolistavat metsien käyttöä. Tarjoamme asiantuntemuksemme metsäluontoon perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Meillä on kokemusta palvelu- ja sopimuskonseptien kehittämisestä ja metsien monikäyttöön liittyvistä selvityksistä.

Tutustu töihimme
  • Lauri Saaristo
  • Johtava asiantuntija
  • lauri.saaristo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6055
  • Airi Matila
  • Metsäasiantuntija
  • airi.matila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6041