Tapio teki Salon Nakolinnan alueelle luonnonhoidon suunnitelman, jonka tavoitteena oli edistää pölyttäjien elinolosuhteita ja lisätä alueen monimuotoisuutta. Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Salon kaupungin kanssa, ja pääasiallinen rahoitus saatiin Metsä Groupin luonto-ohjelmasta.

Salon Nakolinna on monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriperinnöltään arvokas kohde. Alueelta löytyy muun muassa rautakauden, perinteisen maatalouden sekä kartanotoiminnan merkkejä. Lisäksi alueella on säilynyt perinnebiotooppeja, kuten tuoretta niittyä, ketoa, kallioketoa sekä hakamaata ja metsälaidunta.

Salon kaupunki halusi edistää alueella pölyttäjien olosuhteita – ja samalla säilyttää perinnebiotooppien luontotyyppejä ja niiden kasvilajistoa. Tapio oli vastuussa kohteen luonnonhoidon suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta. Työt toteutti paikallinen yrittäjä.

Projektin alussa Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti alueella perinnebiotooppien luontotyypit ja niiden kasvilajiston. Kartoituksen perusteella Tapio teki Nakolinnaan hoitosuunnitelman, joka toteutettiin vuonna 2023.

Hankeryhmä kävi aurinkoisena syyspäivänä kartoittamassa alueen.

”Alueelta raivattiin alikasvosta, vieraslajeja ja poistettiin puustoa, jotta niittylajit ja pölyttäjille tärkeät ravintokasvit saivat tarvitsemaansa valoa ja alueen perinnebiotooppiarvot saatiin säilytettyä”, kertoo kestävyysasiantuntija Sara Turunen Tapiosta.

”Metsä Groupin luontohankkeiden rahoitusohjelma tukee vaikuttavia hankkeita, joista saadaan opiksi parhaita käytäntöjä muillekin opiksi. Salon pölyttäjälinna -hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten luonnon tilaa voidaan parantaa paikallisesti. Hankkeen tunnettuus parani viestinnän keinoin, ja pölyttäjien merkitys sai mediassa ansaitsemaansa huomiota”, sanoo johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta Metsä Groupista.

Monimuotoisuuden lisääntyessä myös alueen virkistys- ja maisema-arvot paranivat. Hoitosuunnitelman mukaisesti perinnebiotooppeja hoidetaan ja ylläpidetään jatkossa laidunnuksella.

Mitä hankkeessa tehtiin? Katso video!

Tapio suunnitteli ja toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Asiantuntijatukea saatiin pölyttäjien osalta Suomen ympäristökeskuksesta ja perinnebiotoopeista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Päärahoitus hankkeelle saatiin Metsä Groupin luonto-ohjelmasta. Hanketta sponsoroivat lisäksi Valmet Automotive ja Salo IoT Campus.

Tutustu Tapion toteuttamiin pölyttäjähankkeisiin

Lisätietoa Salon pölyttäjälinna -hankkeesta

Pölymetsä – luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena

Lue lisää metsänhoidon suosituksista: pölyttäjien suosiminen metsänhoidossa

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapio on talousmetsien luonnonhoidon uranuurtaja Suomessa. Autamme asiakkaitamme turvaamaan luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Tutustu palveluihimme

  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090