Tapio koosti energiayhtiöiden tilauksesta vuonna 2019 selvityksen lahopuun merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle. Selvitys päivitettiin vuonna 2023 vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja uusimpia tutkimustietoja esimerkiksi lahopuun määrästä ja sen lisäämiseen liittyvistä tavoitteista ja keinoista.

Energiateollisuus ry tilasi Tapiosta selvityksen lahopuuteeman keskeisistä avainkohdista energialaitosten puupolttoaineen hankinnan ja yhtiöiden ympäristöviestinnän tueksi.

”Asiakas halusi varmistaa, että energialaitosten puupolttoaineiden hankinnassa huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja puunhankinnan ekologinen kestävyys. Energiapuun korjuussa metsänomistaja, korjuuyritys ja puuta hyödyntävät energialaitokset voivat halutessaan tehdä useita talousmetsien lahopuun määrää ja laatua turvaavia valintoja”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Nora Arnkil Tapiosta.

Tapio koosti selvitykseen tuoreimman tutkimustiedon talousmetsien lahopuun lisäämiseen ja säilyttämiseen liittyvistä avaintekijöistä. Keskeisistä sisällöistä pidettiin webinaari energialaitosten puunhankinnasta vastaaville henkilöille.

”On tärkeää, että hankintayhtiöt tunnistavat lahopuun merkityksen luonnon monimuotoisuudelle talousmetsissä ja tuntevat keskeiset periaatteet lahopuun säilyttämiseksi sekä tuottamiseksi”, Arnkil sanoo.

”Haluamme tarjota jäsenillemme tietoa metsäluonnon monimuotoisuuteen ylläpitoon ja parantamiseen liittyen osana Energiateollisuuden biodiversiteettitiekartan toimia”, kertoo senior advisor Karoliina Muukkonen Energiateollisuus ry:stä.

”Lahopuuselvitys on hyvä ja tiivis tietopaketti yhdestä tärkeimmästä metsäluontoon liittyvästä teemasta. Aiheeseen liittyen oli tullut muutaman vuoden aikana paljon lisätietoa, minkä vuoksi näimme tärkeäksi päivittää selvityksen näinkin pian sen valmistumisen jälkeen. Kehotamme tämän myötä toimijoita entistä enemmän huomioimaan asian energiapuun hankinnassaan”, Muukkonen jatkaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Tapio on talousmetsien luonnonhoidon uranuurtaja Suomessa. Toteutamme luonnon monimuotoisuuteen ja talousmetsien luonnonhoitoon liittyviä selvityksiä, raportteja, analyysejä ja aineistoja. Tutustu palveluihimme

  • Nora Arnkil
  • Luonnonhoidon asiantuntija
  • nora.arnkil(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6021