Organisaation tulee keskustella sidosryhmiensä kanssa. Tapion tuella pääset rakentavaan vuoropuheluun. Suunnittelemme kampanjoita, kokonaisia verkkosivustoja ja tarjoamme päivittäisen viestinnän palveluita. Toteutamme käyttöönne digitaalisia ja painettuja viestinnän välineitä.

TV-tuotantojen konsultointi

Ideoimme sisältöjä ja toimimme metsällisinä konsultteina tv-tuotannoille.

Referenssit

YLE: Suomi on metsäläinen, Intervisio (2019)
MTV3: Vihreä kulta, Intervisio (2007–2010)

Opetusvideoiden tuotanto

Toimivan opetusvideon tuotannossa onnistumisen elementtejä ovat aiheen ja kohderyhmän tunteminen, laadukas käsikirjoitus, ammattitasoinen juonto, kuvaus ja äänitys. Tapion kautta saat tilattua koko paketin.

Referenssit

Kokeneet ammattilaiset neuvovat videoilla oikeat ja turvalliset työtavat istutuksesta raivaussahan huoltoon: TAPIO Metsänhoitokortisto -palvelu, maksullinen.

Vuorovaikutteisten verkkokurssien ja pienoispelien tuotanto

Viesti menee usein vaikuttavammin ja mukavammin perille, kun mukana on pelillisyyttä tai muita osallistavia elementtejä. Esimerkiksi perinteisten oppaiden sisältöjä voidaan muokata vuorovaikutteisten verkkokurssien muotoon. Myös visuaalisesti kiinnostaviksi suunnitellut testit ja pienoispelit ovat nykyaikainen tapa viestiä.

Referenssit

Kaikille avoin verkkokurssi, jonka alussa pienoispeli: Metsänkäyttäjän liito-oravasimulaattori, MMM (2016)
Maksulliset verkkokurssit: Sertiseriffi FSC – erikseen neuvojille ja työn toteuttajille, yhteistyössä FSC Suomen kanssa (2017)

Verkkosivustojen suunnittelu, sisällöntuotanto ja päätoimittajapalvelut

Verkkosivustojen tuotannossa olemme täyden palvelun talo. Tekniseen toteutukseen käytämme useita yhteistyökumppaneita.

Referenssit

Koli Forum
Tapio vastasi Koli Forum -sivuston sisällöstä ja ylläpidosta osana Koli Forum -yhdistyksen pääsihteeripalveluita 2015–2019. Verkkosivuston uusiminen tehtiin 2019, jolloin palveluun sisältyi tekniikan kilpailutus, rakenteen, toimintojen ja visuaalisen ilmeen määrittely, projektin valvonta ja sisällön siirto vanhasta palvelusta uuteen. www.koliforum.fi, Koli Forum ry (2019)

Biotalous
Tapio on toiminut Biotalous.fi-sivuston ylläpitäjänä ja päätoimittajana vuodesta 2012. Sivuston tilaajia ovat TEM, MMM ja YM, jotka yhdessä vastaavat viestinnän linjauksista. Aluksi sivusto palveli Kansallisen biotalousstrategian valmistelussa tietolähteenä ja paikkana, joka mahdollisti avoimen osallistumisen kaikille. Sivustoa on uudistettu säännöllisesti. Tavoitteena on tarjoilla niin biotaloudessa toimiville yrityksille, päättäjille kuin aktiivisille kansalaisillekin työvälineitä ja tietoa biotaloudesta. Päätoimittajapalveluun sisältyy muun muassa artikkeleiden hankinta ja editointi sekä työvälineinä toimivien tietokantojen ajan tasalla pitäminen sekä biotalousteemaisen viestinnän seuranta ja sosiaalisen median hoitaminen. www.biotalous.fi, myös bioeconomy.fi ja bioekonomi.fi TEM, MMM ja YM (2012 – )

Metsänhoidon suositukset
Metsänhoidon suositukset on MMM:n rahoittama palvelu koko metsäalalle ja niiden kokoamisesta ja viestinnästä vastaa Tapio. Suositukset irrotettiin Tapio.fi:stä omaksi verkkosivustokseen 2017. Vuodesta 2020 alkaen sivustolta saa käyttöön suositustiedot viimeisimmässä muodossaan suoraan sisällönhallintajärjestelmästä. www.metsanhoidonsuositukset.fi, MMM (2017 – )

Viestintäkampanjoiden suunnittelu ja toteutus

Suunnittelemme ja toteutamme viestintäkampanjoita, jotka ovat tyypillisesti useiden eri organisaatioiden yhteisiä ponnistuksia. Tapion avulla saat eri organisaatioiden viestijät hyvään yhteistyöhön ja siten moninkertaistettua kampanjan tehon.

Referenssit

Ilmastonmuutos haltuun -kampanja, MMM (2018, 2019)

Sosiaalisen median tilien suunnittelu ja ylläpito

Sosiaalista mediaa voi hoitaa useilla tavoilla: tilit voivat olla esimerkiksi samasta aihepiiristä kiinnostuneiden yhteisöjä tai kanava, joka kokoaa kaikki kiinnostavimmat uutiset ja artikkelit. Suunnittelemme palvelun luonteen yhdessä asiakkaan kanssa, perustamme tilit ja hoidamme niiden ylläpidon. Palveluun voi sisältyä myös laaja aihepiirin seuranta.

Referenssit

@Biotalous Twitterissä välittää kiinnostavimmat biotalouden uutiset, artikkelit ja tapahtumatiedot nopeasti ja kattavasti. Englanninkielinen Twitter-tili puolestaan välittää valikoiden kuulumisia suomalaisesta biotaloudesta erityisesti EU-alueen päättäjille ja biotaloustoimijoille. Tilaajat: TEM, MMM ja YM (2012 – )

Metsätiemestarit-ryhmä Facebookissa on tarkoitettu keskustelufoorumiksi metsien ja metsäteiden ammattilaisille, tiekunnille, metsänomistajille ja kaikille metsäteiden käyttäjille. Ryhmässä jaetaan porukalla uusimmat uutiset, kuvat ja käytännön kokemukset metsätien rakentamisesta, parantamisesta ja kunnossapidosta. Myös tien käyttäjien kokemukset ovat tärkeitä. “Pidetään puutavaran ja puolukanpoimijan pyörät pyörimässä!” Palvelu on osa Metsänhoidon suositusten viestintää, jonka tilaaja on MMM.

Tilauskartat ja -kirjat

Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin valmistettuja tilauskarttoja ja -kirjoja voidaan käyttää muun muassa matkailun edistämiseen, asiakaslahjoina tai myyntituotteina. Toteutamme tilaustyöt asiakkaan tarpeen mukaan joko painotuotteina tai digitaalisina toteutuksina.

Lue lisää: Tilauskartat ja -kirjat

Kerro viestintätavoitteistasi – me tarjoamme ratkaisut!

 

  • Olli Äijälä
  • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
  • olli.aijala(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6074
  • Tarja Ollas
  • Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
  • tarja.ollas(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6048