Metsäntuntijat arvioivat metsänhoidon laatua – järeä haapa ilahdutti

27.9.2023

Hengitän syvään raikasta syksyistä ilmaa ja silmäilen edessä avautuvaa hakkuualuetta. Toimistopäivän sijaan olen päässyt päiväksi kollegani Tommi Tenholan mukaan maastoon seuraamaan metsänhoidon laadunarvioijan työtä. Päivä laadunarvioinnissa on minulle ensimmäinen, mutta Tapion asiantuntijat ovat tehneet metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointia suurille metsänomistajille ja puunostajille kolmenkymmenen vuoden ajan.

Metsänhoidon laadunarvioinnissa tarkastellaan toimenpiteiden soveltuvuutta kohteelle, työn laatua sekä asiakkaan asettamien tavoitteiden ja ympäristövaatimusten täyttymistä. Suuret metsänomistajat tarvitsevat tietoa omien metsiensä tilasta ja hoidon tasosta. Puunostajilla taas on tarve saada tietoa palvelunsa laadusta. Tärkeää asiakkaalle on saada luotettava ja riippumaton arviointi.

Laadunarviointia tehdään kaikissa metsänhoito- ja hakkuutöiden vaiheissa

Ensimmäinen kohde on uudistushakkuualue Uudellamaalla. Arvioimme työn jälkeä, lahopuun määrää ja säästöpuuratkaisuja. Säästöpuut on keskitetty kahteen ryhmään ja ryhmät sijoitettu kosteampiin kohtiin, mikä on hyvä ratkaisu. Lisäksi alueelle on jätetty yksittäisiä säästöpuita ja lahopuuta.

Mittailemme myös säästöpuiden järeyttä eli rinnankorkeusläpimittaa. Kokeneena arvioijana kollegani osaa silmämääräisesti arvioida puiden läpimittaa, mutta mittanauha kulkee aina mukana. Saan kunnian suorittaa mittauksia, ja totean, että puut täyttävät asetetun vaatimustason.

Seuraavalla kohteella on tehty taimikon varhaisperkaus. Taimien tiheyttä mittaamme laskemalla ympyrän muotoisilla koealoilla olevat taimet. Toteamme tiheyden olevan tavoitteen mukainen. Myös varhaisperkaus on tehty oikea-aikaisesti.

Minua erityisesti ilahduttaa järeä haapa, mikä on säästetty kuvion reunaan ja sen ympärillä oleva alue jätetty käsittelyn ulkopuolelle. Mittaamattakin tietää, että puu on hyvin järeä, mutta haluan mitata sen, koska on mahtavaa, kun kädet eivät meinaa ylettyä rungon ympärille. Luonnon monimuotoisuuden kannalta yhdenkin vanhan tai järeän puun säästäminen on merkittävää.

Haapa, joka on niin järeä, että kirjoittajaa hymyilyttää.

Palautteesta laadun parantamiseen

Yhdellä kohteella asiakkaan edustaja on mukanamme, ja käymme hyvää keskustelua tilanteesta suoraan paikan päällä. Kiinnitämme erityisesti huomiota taimien istutukseen, koska osa taimista on kuolleita. Säästöpuita on jätetty uudistusalalle riittävästi, mutta ne olisi voinut ryhmittää yhteen tai kahteen ryhmään. Lisäksi maanmuokkausta on tehty liian lähellä säästöpuita, mistä tulee huomautus.

Käymme päivän aikana vielä muutamalla kohteella Uudenmaan alueella. Jokaisella kohteella metsänhoidon laatu vaikuttaa olevan hyvällä tasolla, mutta annamme kaikista konkreettisia kehitysehdotuksia. Työn tuloksena asiakkaat saavat raportin toimintansa laadusta sekä keskeisistä kehitystarpeista, mikä tukee työn laadun parantamista tulevaisuudessa.

Metsissä tänään tehdyt toimenpiteet vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, joten metsänhoidon laatuun ja seurantaan kannattaa panostaa. Se on järkevää sekä taloudellisen tuottavuuden että luonnon kannalta.

 

Tommi kirjaa kohdekohtaiset huomiot puhelimen sovellukseen.

Varmista laadukas metsänkasvatus ja todenna ympäristövastuuta Tapion laadunarvioinnin palvelulla tai tutustu asiakastarinaan.