Tapio on toteuttanut Finsilvalle metsänhoidon laadunvalvontaa jo useamman vuoden ajan. Ulkoisen laadunarvioinnin avulla asiakas saa riippumattoman ja luotettavan arvion metsäomaisuutensa metsänhoidon tasosta sekä perusteita jatkokehitykselle.

Tapion tuottamat metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnit ovat osa Finsilvan metsänhoidon moniportaista laadunvalvontaa, joka antaa pohjaa toiminnan jatkuvalle parantamiselle.

Vuonna 2023 toteutetussa arvioinnissa oli mukana 41 satunnaisotannalla valittua Finsilvan harvennuskohdetta. Kohteilla tarkasteltiin erityisesti seuraavia asioita:

  • Onko hakkuu tehty hyvän metsänhoidon ajoituksen kannalta oikein ja onko korjuujälki tavoitteen mukainen?
  • Onko harvennus ollut taloudellisesti perusteltua toteuttaa?
  • Onko harvennusvoimakkuus kohdallaan myös tuhoriskit huomioon ottaen?
  • Täyttyvätkö FSC:n ja PEFC:n lehtipuu- sekä muut ympäristövaatimukset?

Laadunarvioinnin tuloksena Finsilva sai yhteenvedon metsänhoidon laadusta sekä konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen.

”Riippumattomat arvioinnit ovat meille erittäin tärkeitä. Ne tukevat hyvin omaa laadunvalvontaamme ja auttavat meitä kehittymään kestävän ja kannattavan metsätalouden edelläkävijänä”, kertoo Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen.

Lue lisää laadunarvioinnin tuloksista Finsilvan artikkelista

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Varmista laadukas metsänkasvatus ja todenna ympäristövastuuta Tapion laadunarvioinnin palvelulla tai lue lisää laadunarvioijan päivästä.

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067