Varmista laadukas metsänkasvatus ja todenna ympäristövastuuta Tapion laadunarvioinnin palvelulla.

Tarjoamme todennettua tietoa metsien tilasta ja metsätaloustoimenpiteiden onnistumisesta vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden. Laadunarvioinnin työmaakäynnit toimivat myös käytännön koulutustapahtumina.

  • Metsätyömaiden metsänhoidon laadunarviointi
  • Metsätyömaiden luonnonhoidon laadunarviointi
  • Metsätalouden ympäristöseurannat sekä ympäristövastuun todentaminen
  • Metsänhoidon omavalvonnan laadun todentaminen
  • Ympäristökohteiden erityisarvioinnit

Metsänhoitomenetelmien valinta, ajoitus ja työn laatu ovat metsänkasvatuksen kannattavuuden avaintekijöitä. Hyvä laatu maksaa itsensä nopeasti takaisin. Kalliit virheet taas näkyvät metsissä vuosikymmeniä.

Todennettua tietoa metsän tilasta ja töiden onnistumisesta

Tapion metsän- ja luonnonhoidon laadunarviointi -palvelussa asiakkaamme saavat riippumattoman ja luotettavan arvion metsänhoidon tasosta. Arvio tuotetaan suhteessa asiakkaan asettamiin tavoitteisiin sekä metsälainsäädännön, metsäsertifiointijärjestelmien (PEFC™/FSC®) ja Metsänhoidon suositusten edellyttämiin vaatimuksiin.

Asiakkaamme saavat konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseen niin työmaa- kuin organisaatiotasolla. Lisäksi arviointi on hyvää koulutusta niihin osallistuville asiakasyrityksen toimihenkilöille ja urakoitsijoille.

Arvioitavana metsänhoidon ja puunkorjuun työlajit

Toteutamme arviointeja ja seurantoja kaikkiin metsänhoito- ja hakkuutöihin. Tärkeimpiä tarkasteltavia asioita ovat toteutettujen toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus sekä soveltuvuus kohteelle. Ympäristövaatimusten ja -vastuiden täyttyminen on merkittävä osa arviointia. Arvioimme myös toteuttajien tekemän omavalvonnan laatua.

Kattava sähköinen raportointi arviointien tuloksista

Kohdekohtaiset tarkastukset raportoidaan Tapion verkkopalvelun kautta. Maastossa tehdyt havainnot ja valokuvat kohteilta ovat nopeasti asiakkaan nähtävissä suoraan verkkopalvelussa. Tuotamme laadunseurannan tuloksista kattavat yhteenvetoraportit asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tutustu töihimme

Tapio on toteuttanut metsän- ja luonnonhoidon laadunseurantaa useille merkittäville metsänomistajille, metsäpalveluiden tarjoajille ja puunostajille jo 1990-luvulta lähtien. Kokemusta on tuhansien metsätyömaiden tarkastuksista. Tapiolla on ollut keskeinen rooli  valtakunnallisten arviointimenettelyjen kehittämisessä niin metsän- kuin luonnonhoidon laadunarviointiin. Olemme myös mukana kehittämässä uutta.

Asiakkaitamme ovat mm.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067
Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.