Ilmastokestävä metsätalous -opetusmateriaali metsäalan opettajille -hanke

Hankkeessa koostetaan uutta opetusmateriaalia ilmastokestävän metsätalouden keskeisistä näkökulmista ja avainkysymyksistä metsäalan opettajien käyttöön. Metsänhoidon suosituksiin perustuva koulutusmateriaali julkaistaan kevään 2021 aikana. Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Metsät ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ilmastonmuutos haastaa megatrendinä metsien roolia  ja herättää erilaisia näkemyksiä metsien kokonaiskestävästä käytöstä. Käytännön metsäammattilaisilla on tärkeää olla realistinen kuva siitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta ja mitä näkökulmia sekä haasteita teemaan liittyy.

Koulutuspaketin tavoite

Hankkeen päätavoitteena on koota tiivis ja havainnollinen opetusmateriaali, joka auttaa metsäalan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajia viestimään opiskelijoille, mitä ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tarkoittaa käytännön metsätalouden päätöksenteon näkökulmasta. Lisäksi opetusmateriaali kasvattaa opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista käytännön metsätalouteen ja metsänhoitoon.

Ilmastokestävä metsätalous -opetusmateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen metsäopetukseen, mutta se soveltuu käytettäväksi kaikille metsätalouden ilmastovaikutuksista kiinnostuneille. Tuotettavan materiaalin sisältö pohjautuu Tapion koordinoimaan Metsänhoidon suositukset -kokonaisuuteen, joka kokoaa metsänhoidon parhaat käytännöt.

Hankkeen tulokset julkaistaan myöhemmin tällä verkkosivulla.

Työn aikataulu

Hanke on aloitettu kesällä 2020 ja päättyy keväällä 2021.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö.

Yhteistyökumppanit

Tapion yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, Koneyrittäjät, Meto – Metsäalan asiantuntijat ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).

Lisätietoa

Tiina Törmänen, hankkeen projektipäällikkö, tiina.tormanen(at)tapio.fi, +358 50 466 4510

 

Metsämiesten säätiö

 

 

 

 • Lisätietoa
 • Tiina Törmänen

  Metsänhoidon ilmastoasiantuntija

  tiina.tormanen(at)tapio.fi

  +358 50 466 4510

 • Kalle Vanhatalo

  Palvelualueen päällikkö, konsultointi

  kalle.vanhatalo(at)tapio.fi

  +358 40 192 1874