Tapion raportti nro 6

Biomassaterminaalit -esiselvitys

Hankkeen tavoitteena olivat tilannekuvan luominen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevista biomassaterminaaleista, arvioida biomassaterminaalien suunnittelu- ja lupaprosessin sujuvuutta ja pyrkiä tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja esteitä prosessin jouhevalle etenemiselle sekä selvittää mahdollisuuksia luoda yhtenäinen suositus toimintatavaksi eri toimijoille biomassaterminaalin perustamisprosessiksi.

Lataa Biomassaterminaalit -esiselvitys tästä (pdf)

Biomassaterminaalit -esiselvitys

Juntunen, R. & Luiro, J. P. 2016. Biomassaterminaalit -esiselvitys. Tapion raportteja nro 6.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-32-3