Tapion raportti nro 16

Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen

Metsäpolitiikkafoorumin raportissa on analysoitu yhteensä noin 200 tutkimusta, selvitystä ja tieteellistä julkaisua metsien kasvun lisäämisen mahdollisuuksista sekä puuntuotannon vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin. Tarkasteluun on sisällytetty myös käynnissä olevien hankkeiden tuloksia.

Lataa Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen (pdf)

Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen

Päivinen, R., Lehtoviita, J. & Arnkil, N. 2016. Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen. Tapion raportteja nro 16.

© Tapio Oy/Tapio Palvelut Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-48-4 (pdf)
ISBN 978-952-5632-49-1 (nidottu)