Tapion raportti nro 56

Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus

Energiayhtiöiden tilauksesta koostettu selvitys tiivistää lahopuuteeman keskeiset avainkohdat energialaitosten puupolttoaineen hankinnan ja yhtiöiden ympäristöviestinnän tueksi.

Selvityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi lahopuu on metsien monimuotoisuudelle tärkeää? Miten lahopuu kytkeytyy uhanalaisiin metsälajeihin, eli lajeihin, jotka ovat vaarassa hävitä luonnosta?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat talousmetsien lahopuun määrään ja säilymiseen?
  • Millä eri tavoin lahopuun säilymistä suomalaisessa metsätaloudessa turvataan?
  • Mitkä lahopuun säilymiseen ja määrään liittyvät kysymykset ovat olleet esillä julkisessa keskustelussa?

Lataa Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus -raportti (pdf)

Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus

Saaristo, L., Pasanen, H. & Arnkil, N. 2023. Lahopuut ja luonnon monimuotoisuus. Tapion raportteja nro 56.

© Tapio Palvelut Oy

ISBN 978-952-7435-19-9
ISSN 2342-804X

Työn tilaaja: Energiateollisuus