Tapion raportti nro 46

Luonnonhoito talousmetsien arjessa vuonna 2020

Monimetsä-hankkeen Luonnonhoito talousmetsien arjessa vuonna 2020 –raporttiin on koottu tietoa talousmetsien luonnonhoidon kehittämistarpeista. Raportti auttaa ymmärtämään, millaisilla toimenpiteillä luonnonhoito saadaan nykyistä tiiviimmin osaksi talousmetsien arkea.

Raportissa kuvataan metsänomistajille ja metsäalan toimijoille vuonna 2020 tehtyjen kyselyjen tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset luonnonhoidon kehittämistarpeista.

Kyselyjen kohderyhminä olivat metsänomistajat, metsäalan toimijat, hakkuiden suunnittelijat ja hakkuukoneenkuljettajat. Kyselyt suunnattiin erityisesti hankkeen koulutustilaisuuksiin osallistuneille, mutta kohderyhmiksi valittiin myös muita tahoja.

Lisäksi hankkeessa perehdyttiin muihin selvityksiin ja tutkimuksiin, joiden tuloksiin voitiin verrata Monimetsä-hankkeen tuottamia tuloksia johtopäätelmien yhteydessä ja yleistettävyyden varmistamiseksi. Näitä olivat mm. Metsänomistaja 2020 ja Ympäristöluotain 2020.

Lataa Luonnonhoito talousmetsien arjessa vuonna 2020 -raportti tästä (pdf)

 

 

 

Luonnonhoito talousmetsien arjessa vuonna 2020

Ylänne, M., Matila, A. & Saaristo, L. 2021. Luonnonhoito talousmetsien arjessa vuonna 2020. Tapion raportteja nro 46.

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-00-7
ISSN 2342-804X(pdf)