Tapion raportti nro 18

Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta

Uudistunut metsälaki tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Raporttiin on koottu, millaisia vaikutuksia metsälain uudistamisella on ollut käytännön metsätalouteen. Arviot perustuvat asiantuntijahaastatteluihin ja tilastotietoihin.

Lataa Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta tästä (pdf)

Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta

Koistinen, A., Matila, A. & Lahti, E. 2017. Metsälakiuudistus käytännön metsätalouden kannalta. Tapion raportteja nro 18.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-51-4