Tapion raportti nro 14

Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet

Raporttiin on koottu, miten nykyiset metsänhoidon suositukset ovat näkyneet metsien käsittelyä koskevassa päätöksenteossa ja mitä suositusten käyttäjät odottavat jatkossa metsänhoitosuositusten kehittämiseltä. Uudistettu metsälaki tuli voimaan 1.1.2014 ja uusi metsänhoidon pääsuositus julkaistiin samaan aikaan. Lisäksi uusia suosituksia on julkaistu useina työoppaina.

Lataa Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet tästä (pdf)

Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet

Koistinen, A. 2016. Metsänhoidon suositusten vaikuttavuus ja kehittämistarpeet. Tapion raportteja nro 14.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-45-3