Tapion raportti nro 2

Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

Tässä selvityksessä on tarkasteltu metsätalouden näkökulmasta ajankohtaisia biotalouteen liittyviä prosesseja, joita on käynnissä EU:n tasolla. Eri kehityslinjojen vaikutuksia on katsottu Suomen ja suomalaisen metsätalouden kannalta. Samalla on tuotu esille mahdollisia tulevaisuuden kipupisteitä mutta myös kansallisia vahvuuksia.

Lataa Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä tästä (pdf)

EU

Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä

Koistinen, A., Käär, L., Mäki, O. & Tenhola, T. 2015. Metsien rooli EU:n biotalouden kehityksessä.  Tapion raportteja nro 2.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-22-4 (pdf)