Tapion raportti nro 50

Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä

Tähän oppaaseen on koottu valikoima käytännön toimenpiteitä ja suosituksia, joiden avulla metsänomistajat ja
metsäammattilaiset voivat parantaa pölyttäjien elinolosuhteita talousmetsissä ja samalla edistää talousmetsien
muutakin monimuotoisuutta. Pölyttäjien auttaminen ei vaadi useinkaan uusia toimenpiteitä, vaan sitä, että talousmetsien luonnonhoidolla keskitytään oikeissa paikoissa oikeisiin asioihin.

Lataa Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä -raportti (pdf)

Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä

Turunen, S., Heliölä, J. & Saaristo, L. 2022, Pölyttäjien huomioiminen talousmetsien käsittelyssä. Tapion raportteja nro 50.

Julkaisun luonnosta ovat kommentoineet:
Aapala Kaisu, Suomen ympäristökeskus
Anttila Susanna, Suomen ympäristökeskus
Björklund Heidi, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Korpela Eeva-Liisa, WWF Suomi
Nissinen Markus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Närhi Lotta, WWF Suomi
Paukkunen Juho, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Raatikainen Riitta, Suomen Metsäkeskus

© Tapio Oy

ISBN 978-952-7435-04-5
ISSN 2342-804X