Tapion raportti nro 68

Suomalainen metsäala kansainvälistyy – kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin hiipuu

Tapion toteuttamassa ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi -hankkeessa kartoitettiin toimia metsäalan kansainvälisen osaamisen, yhteistyön ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Kansallisen metsästrategian 2035 tavoitteena on edistää metsäalan uudistumista ja kilpailukykyä. Metsästrategian mukaan vahva kansainvälinen yhteistyö turvaa Suomen metsäsektorin toimintaedellytykset. Lisäksi strategiassa halutaan lisätä Suomen vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisissä politiikkaprosesseissa, ja uskotaan, että Suomi pystyy vaikuttamaan ennakoivasti EU:n metsäpolitiikkaan.

Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi -raportissa tarkastellaan suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistä toimintaympäristöä viimeisen 15 vuoden ajalta 2008–2023. Raportissa hahmotellaan strategiset tavoitteet ja keinot suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymiselle, ottaen huomioon taloudelliset, yhteiskunnalliset, ympäristölliset, kulttuuriset ja teknologiset muutokset, sekä analysoidaan muutoksia ja tulevaisuuden näkymiä, perustuen metsäalan toimijoiden haastatteluihin ja aiheeseen liittyvien julkaisujen analyysiin.

Lataa raportti (pdf)

Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi loppuraportin kansikuva

Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi

Liisa Käär, Risto Päivinen, Markku Kanninen & Pekka T. Rajala, 2024, Suomalaisen metsäosaamisen kansainvälistymisstrategia ja toimet sen toteuttamiseksi. Tapion raportteja nro 68.

© Tapio Palvelut Oy

ISBN 978-952-7435-31-1
ISSN 2342-804X(pdf)