Tapio toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja alan toimijoiden kanssa projektin, jossa tarkistettiin männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset. Kovin paljoa uudet suositukset eivät poikkea aiemmista. Ilmaston lämpeneminen on jo hieman vaikuttanut suosituksiin.

Oulujärven eteläpuolella pääsääntö on edelleen se, että paikallinen siemen on sopivinta metsikkösiementä.

Etelä- ja Keski-Suomessa suositellaan nyt hieman aiempaa pitempiä siirtoja etelästä pohjoisen suuntaan. Muutos pohjoiseen päin on tällä alueella noin 50 km:n luokkaa. Tämä johtuu siitä, että kylvettävät tai istutettavat puut tulevat kasvamaan suurimman osan kieroajastaan nykyistä lämpimämmässä ilmastossa ja siirto pohjoiseen päin lisää hieman kasvua. Muutos on tässä vaiheessa vasta vähäinen, koska taimien elävyydelle kriittinen alkuvaihe varttuneeseen taimikkoon asti tapahtuu nykyisessä, vasta vähän lämmenneessä ilmastossa.

Oulujärven pohjoispuolisella alueella suositukset pysyivät lähes ennallaan. Sopivin alkuperä on paikallinen männyn siemen tai noin 50 km:n siirto etelään päin. Rovaniemen pohjoispuolisella alueella suositellaan pohjoisesta etelään päin pitempiä, jopa 150 km:n, siirtoja. Lapin ja Koillismaan alueilla siemenen siirto pohjoisesta etelään päin vähentää puiden kuolleisuutta ja lisää kokonaiskasvua.

Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset Metsänhoidon suosituksissa

Tapion tiedote 27.2.2017 Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset päivitetty

Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset -raportti Tapiolle – Seppo Ruotsalainen, Egbert Beuker ja Matti Haapanen, Luonnonvarakeskus

Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset -projektin kuvaus, tulosten yhteenveto ja uusi suositus – Hannu Niemelä, Tapio Oy

Männyn metsikkösiemenen uudet siirtosuositukset (päätulokset) – Hannu Niemelä, Tapio Oy

Siemenseminaari 2016

Hankkeessa järjestettiin loppuseminaari 15.11.2016 Vantaalla. Seminaarin esitykset:

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus – Sanna Paanukoski, maa- ja metsätalousministeriö
Metsätiedepaja konseptina – Risto Päivinen, Tapio Oy
Jalostushyödyt tutkimustiedon valossa – Matti Haapanen, Luonnonvarakeskus
Jalostuksen talousvaikutukset valtakunnan tasolla – Arto Koistinen, Tapio Oy, PPT ja pdf
Metsänjalostuksen tutkimus- ja muut haasteet siementen tuottajan ja markkinoijan näkökulmasta – Hannu Niemelä, Tapio Oy
Tietoisku männyn siemenviljelysten käyttöalueiden laskentamallista ja käyttöönotosta – Matti Haapanen, Luonnonvarakeskus
Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset, tausta ja tavoitteet – Hannu Niemelä, Tapio Oy
Siirtosuosituksen laskentamalli ja tulokset – Seppo Ruotsalainen, Luonnonvarakeskus

  • Hannu Niemelä
  • Metsäpäällikkö
  • hannu.niemela(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6046