Männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset päivitetty

27.2.2017

Tapio toteutti yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja alan toimijoiden kanssa projektin, jossa tarkistettiin männyn metsikkösiemenen siirtosuositukset. Kovin paljoa uudet suositukset eivät poikkea aiemmista. Ilmaston lämpeneminen on jo hieman vaikuttanut suositukseen.

Oulujärven eteläpuolella pääsääntö on edelleen se, että paikallinen siemen on sopivinta metsikkösiementä. Etelä- ja Keski-Suomessa uusi suositus kuitenkin puoltaa hieman aiempaa pitempiä siirtoja etelästä pohjoisen suuntaan. Tässä näkyy se, että männyt tulevat kasvamaan suurimman osan kieroajastaan nykyistä lämpimämmässä ilmastossa ja siirto pohjoiseen päin lisää hieman kasvua. Muutos on tässä vaiheessa vasta vähäinen, koska taimien elävyydelle kriittinen kasvun alkuvaihe varttuneeseen taimikkoon asti tapahtuu nykyisessä, vasta vähän lämmenneessä ilmastossa.

Oulujärven pohjoispuolisella alueella suositukset pysyivät lähes ennallaan. Sopivin alkuperä on paikallinen männyn siemen tai noin 50 km:n siirto etelään päin. Rovaniemen pohjoispuolisella alueella suositellaan pohjoisesta etelään päin pitempiä, jopa 150 km:n, siirtoja.

Luonnonvarakeskuksen työssä käyttämä laskentamalli on monivuotisen työn tulos. Se on kehitetty yhdessä Ruotsin Skogforskin tutkijoiden kanssa männyn siemenviljelysten käyttöalueiden päivitykseen. Malli sopii kuitenkin erinomaisesti metsikkösiementen siirtosuositusten tarkasteluun.

Siementen siirrolla pohjoisen suuntaan tai korkeammille alueille on mahdollista lisätä puuston kasvua, koska etelämmästä siirretyt alkuperät hyödyntävät paikallista alkuperää tehokkaammin ilmaston lämpenemisen seurauksena pitenevän kasvukauden.

Männyn jalostetulla siemenellä lisäkasvua jopa 25 % paikalliseen alkuperään verrattuna

Männyn kasvua voidaan lisätä vielä merkittävästi, kun käytetään metsikkösiemenen sijasta jalostettua siemenviljelyssiementä. Siemenviljelyksille määritellään käyttöalueet samalla laskentamallilla kuin metsikkösiemenille. Käyttöalueen sisällä männyn ennustettu tuotos on 1. polven siemenviljelyssiemenillä Etelä- ja Keski-Suomessa vähintään 10 % ja 1,5-polven siemenviljelyssiemenillä vähintään 20 % suurempi kuin paikallisilla metsikkösiemenillä. Lisäksi siemenviljelyssiemenistä syntyy puita, joiden tukkipuun laatu on parempi kuin paikallisella alkuperällä. Käyttämällä metsänuudistamisessa jalostettua siemenviljelyssiementä saadaan metsästä vielä selvästi suurempi kasvu ja parempi kannattavuus kuin metsikkösiemenellä.

Lisätietoja

  • Hannu Niemelä
  • Metsäpäällikkö
  • hannu.niemela(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6046