Metsitys kestävästi

Metsitys kestävästi -hankkeessa selvitetään metsäpinta-alan lisäämismahdollisuudet joutoalueilla ja niihin sopivat toimenpideketjut. Siinä kootaan ajantasaiset suositukset erilaisten puuttomien, mutta puuntuotantopotentiaalia omaavien alueiden metsitykseen. Huomiota kiinnitetään mahdollisimman kattavasti metsityksen ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Tausta

Metsitys on keskeinen toimenpide metsäpinta-alan vähenemisen estämisessä ja sitä kautta metsien hiilinielun lisäämisessä. Lähtökohtana on, että metsityksellä saatavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat mahdollisimman suuret. Tässä tilanteessa on tärkeää tehdä näkyväksi metsityksessä tarvittava laaja-alainen osaaminen sekä riskien tunnistaminen ja mahdollisten haittojen minimoiminen.

Tavoitteet

Metsitys kestävästi -hankkeessa on tavoitteena luoda tiedolliset ja taidolliset valmiudet metsätalouden kentälle toteuttaa metsitysoperaatioita menestyksellisesti ja kokonaiskestävästi. Siinä tuotetaan metsityksen kestävyyden eri tekijöistä pohjatieto, joita tarvitaan suunniteltaessa metsityksen tukijärjestelmää sekä työn toteutuksen organisointia ja toteutusta. Lisäksi kootaan ajantasaiset keinot erityyppisten kohteiden tarkoituksenmukaiseen metsitykseen T&K-toiminnan ja metsänhoidon suositusten kehittämisen avulla.

Toiminta

Hanke tuottaa päätöksenteossa tarvittavaa taustatietoa, miten metsityksen kohdevalinnassa ja toteutuksessa voidaan varmistaa kestävyyden eri osa-alueet.  Hanke kytkeytyy maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan.

Hankkeessa käsitellään erityisesti peltoheittojen ja vastaavien joutoalueiden sekä turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsitystä. Metsityspotentiaalia koskevassa työssä on rajattu pois maataloustuotannossa olevat pellot, nurmet ja niityt. Pellonmetsitystä koskeva metsänhoidon suositus päivitetään kuitenkin tarvittavilta osin.

Hankkeen tuloksina ovat selvitys metsityksen periaatteista ja joutoalueiden metsityspotentiaalista, metsänomistajien ja heitä palvelevien metsäammattilaisten käyttöön laaditut metsityksen metsänhoidon suositukset sekä metsitykseen liittyvää T&K-toimintaa tukeva aineisto.

Hanke on järjestänyt 6.3.2020 ja 27.4.2020 työpajat. Tätä työskentelyä tullaan jatkamaan syksyllä 2020.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttaa Tapio Oy. Yhteistyössä ovat mukana Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus. Lisäksi hankkeen työpajoihin osallistuu laaja joukko metsä- ja ympäristöalan organisaatioissa toimivia.

Hankkeen kesto

Hanke alkoi esiselvityksenä marraskuussa 2019 ja päättyy vuoden 2021 lopussa.

Rahoittaja

Hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriö.

Aineistot

1. työpaja 6.3.2020

2. työpaja 27.4.2020

 

Lisätietoa

Hankkeen projektipäällikkö, puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Tapio Oy, arto.koistinen(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 3186

Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy, airi.matila(at)tapio.fi, puh. +358 40 779 2258

Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot

 • Lisätietoa
 • Arto Koistinen

  Puuntuotannon asiantuntija

  arto.koistinen(at)tapio.fi

  +358 40 779 3186

 • Airi Matila

  Metsäasiantuntija

  airi.matila(at)tapio.fi

  +358 40 779 2258