Monimetsä-hankkeen tuottamat esimerkkikartat kertovat havainnollisella tavalla talousmetsien luonnonhoidon suunnittelusta ja kohdentamisesta. Kartat esittelevät suunnittelun lähtötietoina käytettäviä luonnonhoidon paikkatietoaineistoja ja kuvitteellista leimikkokarttaa, joka sisältää leimikolla käytettävät luonnonhoidon keinot sekä niiden kohdentamisen.

Esimerkkikartat ovat kuvitteellinen esimerkki siitä, kuinka metsänomistajan luonnonhoitoon liittyvät tavoitteet viedään käytäntöön korjuukartan ja sanallisten työohjeiden kautta, jolloin toteuttaja voi parhaiten toteuttaa tavoitteiden mukaista luonnonhoitoa. Karttoja voi käyttää talousmetsien luonnonhoitoa ja sen suunnittelua havainnollistavana materiaalina erilaisissa metsänomistajatapahtumissa, neuvontatilaisuuksissa ja toimijakoulutuksissa tai omaehtoisessa tutustumisessa talousmetsien luonnonhoitoon.

Lataa Monimetsä-esimerkkikartat

Alla olevista linkeistä voit ladata Monimetsä-esimerkkikartat ja karttojen sisältökuvauksen ja käyttöohjeen. Lataa ja tallenna tiedostot ensin omalle tietokoneellesi, ja avaa ne tämän jälkeen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader -ohjelmassa, jotta karttojen karttatasot toimivat oikein.

Aineistot esitetään pdf-muotoisen esimerkkikartan karttatasoina, joita käyttäjä voi tiedoston valikosta valita päälle ja pois päältä. Kaikki tasot valitsemalla muodostuu kuva siitä, mitä kaikkia luontotietoaineiston tarjoamia lähtötietoja esimerkkikartan kuvaamassa leimikonsuunnittelutilanteessa on käytetty.

Esimerkkikartat on esitelty lyhyesti myös alla.

Kartta 1 – hyödynnä suunnittelussa luonnonhoidon paikkatietoaineistoja

Suomen metsäkeskus ylläpitää metsä- ja luontotietopalvelussaan avoimia luontotietoaineistoja. Nämä paikkatietoaineistot ovat hyödyllisiä lähtötietoja talousmetsien luonnonhoidon suunnittelussa. Luontotietoaineistot ovat saatavilla  Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Paikkatietoaineistojen esittelyä varten Metsäkeskuksella on tarinakarttapalvelu, jonka avulla voi kätevästi tutustua eri aineistoihin.

Kuva esimerkkikartasta, jossa hyödynnetty erilaisia luonnonhoidon paikkatietoaineistoja
Tähän esimerkkiin on käytetty lähtöaineistona kosteusindeksiä, RUSLE-eroosiomallia, säästöpuutyökalua ja metsälain erityisen tärkeitä elinympäristökuvioita.

Luontotietoaineistot antavat leimikonsuunnittelijalle tietoa esimerkiksi korjuukelpoisuuteen, vesiensuojelutarpeisiin ja monimuotoisuusarvoihin liittyen. Niistä voi myös päätellä käsittelyalueen sellaisia kohtia, joihin kannattaa kohdentaa suunnittelussa erityistä huomiota. Aineistoista löytyvä säästöpuutyökalu tuottaa käyttäjän valitsemiin parametreihin perustuvia ehdotuksia säästöpuuryhmien sijaintipaikoista ja vesistön suojavyöhykkeen mitoittamisesta.

Kartta 2 – Monimetsä-hakkuusuunnitelma

Toinen esimerkkikartta on harvennushakkuuta varten laadittu leimikkokartta, jonka sisältö keskittyy luonnonhoidon kohdentamiseen ja ohjeistamiseen kyseisellä käsittelyalueella. Suunnittelun lopputuloksessa näkyy paikkatietoaineistojen hyödyntämisen kautta tehdyt ratkaisut ja muun suunnittelun tuoma tarkentava tieto hakkuualueen luonnonhoidon järkevästä kohdentamisesta. Leimikkokartta pitää luonnonhoidon lisäksi sisällään myös leimikonsuunnittelun perusasioita, kuten hakkuualueen rajauksen varastopaikan ja kokoojauran sijoittamisen.

Kuva esimerkkikartasta, jossa hyödynnetty erilaisia luonnonhoidon paikkatietoaineistoja
Tämän kuvitteellisen leimikkosuunnitelman sisältämät karttatiedot antavat työn toteuttajalle selkeän kuvan siitä, miten käsittelyn ulkopuolelle jätettävät kohteet kohdennetaan leimikolla.

Kirjallisina ohjeina kerrotut leimikkotason tavoitteet puulajisuhteista ja säästöpuiden määrästä antavat toteuttajalle selvät ohjeet näiden luonnonhoitokeinojen soveltamisesta hakkuualueella.