Opetusmateriaali ammattikorkeakouluille

Videot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suosituksiin on tuotu uusi kokonaisuus Luontokohteiden turvaaminen, joka koostuu seitsemästä eri luontokohteesta.  Kallioelinympäristöt ovat oma osionsa ja perustuu HardRock-hankkeessa koottuun tietopohjaan.

Tutustu kallioluontoon

Kalliot, kivikot ja jyrkänteet tarjoavat luonnossa liikkujalle hätkähdyttäviä elämyksiä – jylhyyttä, maisemia sekä monipuolista luonnon rikkautta. Uuden sivuston avulla kaikilla on mahdollisuus tutustua Suomen kallioluontoon 16 ainutlaatuisen kohteen kautta. Tutustu kohteisiin ja lähde kallioluontoon retkeilemään!

Jyrkänneaineisto

Uusi jyrkänneaineisto kertoo jyrkänteiden sijainnin tarkemmin kuin maastokartta. Sijainnin lisäksi aineistosta ilmenee jyrkänteiden korkeus. Jyrkännetietoja voi katsoa karttapalvelusta ja ne ovat saatavilla myös rajapinnan kautta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti

Raportti kokoaa olemassa olevan tiedon kallioelinympäristöjen tilasta, tunnistamisesta ja käsittelystä. Raportti auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä sekä metsäluonnon monimuotoisuuden että metsänomistajan talouden kannalta. Lataa täältä Kallioelinympäristöt metsänkäsittelyssä -raportti (julkaistu 31.8.2022).

Kalliojyrkänteet ja niiden alusmetsät talousmetsissä -opinnäytetyö

Opinnäytetyössä selvitettiin, onko kohdealueen jyrkänteiden ja niiden alusmetsien luontotiedossa virheitä, puutteita tai päivitystarpeita. Lisäksi työssä paikannettiin tutkimusalueen peruskartalta puuttuvaa tai siihen virheellisesti merkittyä jyrkännetietoa. Lataa täältä Kalliojyrkänteet ja niiden alusmetsät talousmetsissä -opinnäytetyö (Laukkanen, Salla (2022)).