#Hiilijemma-viestintähankkeessa kootaan tietoa ja viestitään puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden kannustaminen ilmastokestävien ratkaisuiden tekemiseen.  

Hankkeen päätavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuoda selkeyttä metsien käyttöön ja puutuotteisiin liittyvään hiilinielu- ja päästökeskusteluun. Ilmastokestävästä metsien hoidosta ja käytöstä viestitään metsänhoidon suositusten pohjalta. Tällä tavoitellaan mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan luomista metsästä pitkäikäisiksi puutuotteiden hiilivarastoiksi.

Hankkeen toteutus

Hanke koostuu selvityksestä ja viestintäkampanjasta. Tutkimuslaitos tuottaa hankkeeseen selvityksen. Selvitys antaa pohjan hankkeen viestinnälle. Viestinnässä käytetään sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä suunnataan erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille. Lisäksi aihetta tuodaan aktiivisesti esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa tuotetaan animaatio, jonka avulla tuetaan ja selkeytetään pääviestejä. Päättäjille, median edustajille ja muille sidosryhmille järjestetään mm. webinaareja ja koulutuksia.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä Puumiesten ammattikasvatussäätiö.

#hiilijemma #Hiilestäkiinni

Kansikuva: Puuinfo Oy, Kimmo Räisänen.

  • Sara Turunen
  • Asiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 50 564 5839