#Hiilijemma-viestintähankkeessa kootaan tietoa ja viestitään puun monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuksista pitkäikäisissä puutuotteissa. Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hanke kuuluu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuteen, jonka tavoitteena on maankäyttösektorin toimijoiden kannustaminen ilmastokestävien ratkaisuiden tekemiseen.  

Hankkeen päätavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tuoda selkeyttä metsien käyttöön ja puutuotteisiin liittyvään hiilinielu- ja päästökeskusteluun. Ilmastokestävästä metsien hoidosta ja käytöstä viestitään metsänhoidon suositusten pohjalta. Tällä tavoitellaan mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan luomista metsästä pitkäikäisiksi puutuotteiden hiilivarastoiksi.

Hankkeen toteutus

Hanke koostuu selvityksestä ja viestintäkampanjasta. Suomen ympäristökeskus SYKEn hankkeelle toteuttamassa Puutuotteet hiilivarastona ja uusiutumattomien materiaalien korvaajina. Puurakentamisen lisäämisen vaikutukset kasvihuonekaasutaseisiin Suomessa vuoteen 2035 mennessä -selvityksessä on koottu kokonaiskuva Suomen rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöistä sekä puurakentamisen kasvupotentiaalista.

Viestinnässä käytetään sosiaalista mediaa, jossa sisältöjä suunnataan erityisesti metsänomistajille, metsäammattilaisille sekä muille kansalaisille.  Hankkeen viestintää voi seurata #Hiilijemma-tunnisteella. Lisäksi aihetta tuodaan aktiivisesti esiin muiden hankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Hankkeessa on tuotettu animaatiovideo, jonka avulla tuetaan ja selkeytetään pääviestejä. Päättäjille, median edustajille ja muille sidosryhmille järjestetään mm. webinaareja ja koulutuksia.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Tapio Oy.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä Puumiesten ammattikasvatussäätiö.

#hiilijemma #Hiilestäkiinni

Kansikuva: Puuinfo Oy, Kimmo Räisänen.

  • Sara Turunen
  • Kestävyysasiantuntija
  • sara.turunen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6090