Tältä sivulta löydät kootusti #Hiilijemma – Puutuotteet hiilivarastoina -hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja. Materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä koulutustarkoitukseen.

Puurakentamisen ilmastovaikutukset