Metsäpolitiikkafoorumin Suometsien kokonaisanalyysi -loppuraportti antaa tutkimus- ja politiikkasuosituksia suometsien käyttöön. Raportin keskeisimpiä asioita ovat  suometsien metsävarat, puuhuolto, suometsien hoito ilmastonmuutoksen kannalta sekä monimuotoisuus ja vesiensuojelukysymykset. 

Suometsien kokonaisanalyysi – loppuraportti

Suometsien kokonaisanalyysin loppuraportissa julkaistiin politiikka- ja tutkimussuosituksen suometsien hoitoon. Politiikkasuositukset koskevat suometsien alueellisten ja paikallisten erityispiirteiden huomioon ottamista, suometsien vesiensuojelun tehostamista, suometsäosaamisen vahvistamista sekä suometsiin liittyvän yhteistyöverkoston perustamista. Lisää tutkimusta tarvitaan puolestaan eri toimenpiteiden panos-tuotossuhteista, peitteisestä metsänkasvatuksesta ja turvemaiden kasvihuonekaasutasapainosta.

Raportti → Suometsien kokonaisanalyysin loppuraportti 

Loppuraporttiin liittyvät vaikutusmatriisit

Tutkijapaneeli 1: Soiden merkitys puuntuotannossa- raportti 

Suometsien kokonaisanalyysin ensimmäisessä tutkijapaneelissa pohdittiin suometsien merkitystä puuntuotannolle. Paneeliin osallistui noin 30 tukijaa ja metsätalouden toimijaa.  Esityksissä käytiin läpi suometsien merkitystä metsätaloudessa ja puuhuollossa, suometsien hoidon erityiskysymyksiä ja suometsien puunkorjuun erityiskysymyksiä.

Raportti →  Soiden merkitys puutuotannossa 

Tutkijapaneeli 2: Ojitettujen soiden kasvihuonekaasupäästöistä ja uudistamisesta -raportti

Suometsien kokonaisanalyysin toisessa tutkijapaneelissa pohdittiin suometsiä ilmastonmuutoksessa ja suometsien metsänhoitovaihtoehtoja sekä niiden vaikutusta kasvihuonekaasuihin. Tutkijapaneeliin osallistui noin 35 tukijaa ja metsätalouden toimijaa. Paneelin teemana oli suometsät ja niiden hoidon merkitys ilmastonmuutoksen kannalta.

Raportti → Ojitettujen soiden kasvihuonepäästöistä ja uudistamisesta

Tutkijapaneeli 3: Suometsien monimuotoisuus, suojelu ja vesikysymykset -raportti

Suometsien kokonaisanalyysin kolmannen tutkijapaneelin aiheena oli suometsien monimuotoisuus- ja vesiensuojelu. Tutkijapaneeliin osallistui noin 40 tukijaa ja metsätalouden toimijaa.

Raportti → Suometsien monimuotoisuus, suojelu ja vesiensuojelukysymykset

Lisätietoa

Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi: Suometsien hoidossa huomioitava monen tekijän yhteisvaikutukset
Suometsien kokonaisanalyysin tutkijapaneelit 2019
Suometsien kokonaisanalyysi sidosryhmäpaneeli
Kansallinen metsästrategia

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

 

  • Henry Schneider
  • Metsätietoasiantuntija
  • henry.schneider(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6004
  • Risto Päivinen
  • Senior advisor
  • risto.paivinen(at)tapio.fi
  • +358 500 577 308